3.7
(3)

Loading

1 Petrus 2:21 NBG51

Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden;

Tegenwoordig is het waarlijk een uitdaging om een integer leven te leiden, maar het is wel de beste keuze! De wereld trekt zwaar aan ons via social media en de technologie van tegenwoordig. We moeten toegeven dat we heel makkelijk ten prooi kunnen vallen wanneer we onze focus verleggen.

Kunnen we die druk wel aan? 1 Petrus 2:11-24 brengt ons wel tot rust en geeft ons hoop, omdat wij opgeroepen worden om gehoorzaam te zijn en ons te onderwerpen aan alle menselijke instellingen.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Niet omdat wij bang of angstig zijn, maar omdat de Heer dat van ons vraagt en wij rekening met Hem houden (vers 19). In vers 15 lezen we wat de wil van God is en dat wij door goed te doen de mond van onverstandige mensen zullen snoeren, zodat zij door onze houding God zullen verheerlijken (vers 12).

Laten we als kinderen van de Allerhoogste elkaar ondersteunen en aanvuren om het goede te blijven doen (Hebreeën 10:24). We moeten ervoor waken dat we elkaar niet onbewust ophitsen of verleiden tot zonde, want het woord zegt in Matteüs 18:6: Wanneer de een de ander tot zonde verleidt, het voor hem beter zou zijn, om een molensteen om zijn hals te hangen en verslonden te worden door de zee.

We moeten toegeven dat we heel makkelijk ten prooi kunnen vallen indien we onze focus verleggen.

Laten we als ambassadeurs het voorbeeld van Christus opvolgen en in Zijn voetstappen te treden (1 Petrus 2:21). Wees waakzaam, want de Jezus komt spoedig!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Vertrouw God eerder

Vertrouw God eerder

En het zal geschieden, dat Ik antwoorden zal, voordat zij roepen; terwijl zij nog spreken, zal Ik verhoren.De Heer verlangt ernaar om u te zegenen, maar het is belangrijk dat u wegdoet, alles wat de Heer bedroeft. Denk goed na over de activiteiten waar u dagelijks...

read more
Bidt want God luistert

Bidt want God luistert

En het zal geschieden, dat Ik antwoorden zal, voordat zij roepen; terwijl zij nog spreken, zal Ik verhoren.In Genesis 25 lezen we een bijzonder verhaal over Isaak, de zoon van Abraham. Isaak was 40 toen hij Rebecca (zijn nicht) tot vrouw nam. We lezen verder dat...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3.7 / 5. Vote count: 3

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.