0
(0)

 2 total views,  1 views today

1 Petrus 2:21 NBG51

Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden;

Tegenwoordig is het waarlijk een uitdaging om een integer leven te leiden, maar het is wel de beste keuze. De wereld trekt zwaar aan ons via social media en de technologie van tegenwoordig. Het is een feit dat we heel makkelijk ten prooi kunnen vallen indien we onze focus verleggen.

Kunnen wij die druk wel aan? 1 Petrus 2:11-24 brengt ons wel tot rust en geeft ons hoop, omdat wij opgeroepen worden om gehoorzaam te zijn en ons te onderwerpen aan alle menselijke instellingen. 

Niet omdat wij bang of angstig zijn, maar omdat de Heer dat van ons vraagt en wij rekening met Hem houden (vers 19). In vers 15 lezen we wat de wil van God is en dat wij door goed te doen de mond van onverstandige mensen gaan snoeren, zodat zij op grond van onze goede werken God zullen verheerlijken (vers 12).

Laten we als kinderen van de Allerhoogste op elkaar letten en elkaar aanvuren om het goede te blijven doen (Heb 10:24). Laten we vooral ervoor waken dat we elkaar niet ophitsen of verleiden tot zonde. Want, zegt het woord in Matteüs 18:6, dat indien de een de ander tot zonde verleidt het voor hem beter zou zijn, om een molensteen om zijn hals te hangen en hij verzwolgen was in de diepte van de zee.

Het is een feit dat we heel makkelijk ten prooi kunnen vallen indien we onze focus verleggen.

We horen als ambassadeurs het voorbeeld van Christus op te volgen en in Zijn voetstappen te treden (1 Pet 2:21). Laten we waakzaam blijven, want de Jezus komt spoedig.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Vertrouw God eerder

Vertrouw God eerder

En het zal geschieden, dat Ik antwoorden zal, voordat zij roepen; terwijl zij nog spreken, zal Ik verhoren.De Heer verlangt ernaar om u te zegenen, maar het is belangrijk dat u wegdoet, alles wat de Heer bedroeft. Denk goed na over de dingen waar u dagelijks voor...

read more
Bidt want God luistert

Bidt want God luistert

En het zal geschieden, dat Ik antwoorden zal, voordat zij roepen; terwijl zij nog spreken, zal Ik verhoren.In Genesis 25 lezen we een bijzonder verhaal over Isaak, de zoon van Abraham. Isaak was 40 toen hij Rebecca (zijn nicht) tot vrouw nam. We lezen verder dat...

read more
Zonde verlamd en verblind

Zonde verlamd en verblind

De zonde spreekt tot de goddeloze diep in zijn hart; – geen vrees voor God staat hem voor ogen – want zij vleit hem in zijn eigen ogen, totdat men zijn ongerechtigheid ontdekt en haat. De woorden van zijn mond zijn onheil en bedrog, hij laat na verstandig en goed te...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.