2.8
(5)

Loading

Matteüs 9:28 NBG51

En toen Hij het huis was binnengegaan, kwamen de blinden tot Hem, en Jezus zeide tot hen: Gelooft gij, dat Ik dit doen kan? Zij zeiden tot Hem: Ja, Here.

Al wat u verwacht zal geschieden! Verwacht u doorbraak, het zal u geschieden. Verwacht u dat het niet goed gaat, ook dat zal geschieden! Verwacht u deze week mooie dingen, het zal u geschieden.

Alles staat en valt met hoop, en hoop ontwikkelt u door positief te belijden (indien mogelijk de beloftes van de Heer) en vervolgens die atmosfeer van verwachting te scheppen. Ja, ontwikkel een atmosfeer waarin God bewogen wordt om grote dingen te doen!

Bent u ziek en voelt u zich al een tijd niet goed? Nou, zeg vanaf vandaag (dagelijks zodra u in de gelegenheid bent): ‘door de striemen van Jezus ben ik gezond en wel!’ Doe dat totdat u uw doorbraak hebt ontvangen. Dat is hoop! Het is een zelfverzekerde verwachting van het goede! Een verwachting van uw doorbraak!

Alles staat en valt met hoop, en hoop ontwikkelt u door positief te belijden (indien mogelijk de beloftes van de Heer) en vervolgens die atmosfeer van verwachting te scheppen.

De Bijbel leert in Matteüs 9:28 dat 2 blinden bij Jezus kwamen voor genezing. Op de vraag of zij geloof voor hun doorbraak hadden, gaven ze Ja als antwoord. Toen raakte Jezus hun ogen aan en zeide: U geschiede naar uw geloof.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Begrijp dit heel goed: al wat u verwacht, al wat u hoopt en gelooft: het zal geschieden naar uw geloof!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Wees dankbaar en zie op Jezus

Wees dankbaar en zie op Jezus

Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.Uw situatie kan soms maken dat uw besluiten ondoordacht zijn! Een crisis kan u (onbewust) zo in een hoek drukken...

read more
Gods weg is de beste

Gods weg is de beste

De weg des Heren is een beschutting voor de oprechten, maar onheil voor de bedrijvers van ongerechtigheid.In Genesis 31 lezen we over het verhaal van Jacob. Laban (zijn oom) probeerde Jacob zo vaak (als hij maar kon) voor de gek te houden. Jacob besprak dit met Lea en...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 2.8 / 5. Vote count: 5

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.