0
(0)

2 Korinthiërs 5:17 NBG51

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

Laten we samen lezen in Matteüs 13:1-2: Op die dag ging Jezus het huis uit en Hij zat bij de zee. En vele scharen vergaderden zich bij Hem, zodat Hij in een schip ging en daar nederzat, en de gehele schare stond op de oever.

Wat hier opvalt, is het feit dat velen graag in Zijn nabijheid willen zijn; en ze vonden het zelf niet erg om te staan want: velen stonden op de oever om te luisteren naar dat wat Jezus te vertellen heeft.

De vraag aan u is: wat heeft u dat mensen aantrekt? Wat heeft u te bieden aan degenen die Jezus voornamelijk (nog) niet hebben aangenomen? Wat doet u anders dan de rest? Wat onderscheidt u van de mensen om u heen?

Laten wij overal waar wij heen gaan smaak brengen en dus het verschil uit maken.

Het wordt tijd om daders te worden van Gods woord (Jac 1:22) Het wordt tijd dat 2 Kor 5:17 deel wordt van de keuzes in uw leven. Laat zo uw licht schijnen geliefden de komende dagen, weken, maanden en jaren totdat Jezus komt. Laten wij overal waar wij heen gaan smaak brengen en dus het verschil uit maken.

Ziet men u graag gaan dan komen of wilt men graag in jouw nabijheid zijn?

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Hij zal u beschermen

Hij zal u beschermen

Hebt de Here lief, al zijn gunstgenoten; de Here bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de trotsen.Lees Psalmen 31 goed door en identificeer sleutelverzen om u te helpen om dieper te gaan met de Heilige Geest. We zien dat David in meer dan de helft van...

read more
Verkondig Gods koninkrijk

Verkondig Gods koninkrijk

Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.We hebben allemaal onze vaardigheden en talenten die we in tijd hebben ontwikkeld. We hebben een baan (of doen hier en daar klusjes) om zo geld...

read more
Blijf standhouden en bidden

Blijf standhouden en bidden

En wanneer Mozes zijn hand ophief, had Israël de overhand, maar wanneer hij zijn hand liet zakken, had Amalek de overhand.In Exodus 17:8-15 lezen we een heel belangrijke strategie die de Heer gegeven heeft aan Israel om de vijand Amalek te verslaan.Mozes, Aaron en...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.