1
(1)

 5 total views,  1 views today

Jesaja 65:24 NBG51

En het zal geschieden, dat Ik antwoorden zal, voordat zij roepen; terwijl zij nog spreken, zal Ik verhoren.

De Heer verlangt ernaar om u te zegenen, maar het is belangrijk dat u wegdoet, alles wat de Heer bedroeft. Denk goed na over de dingen waar u dagelijks voor kiest boven Hem. Lees de toelichting die gegeven is per tekst.

Jeremia 17:5 Zo zegt de Here: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Here wijkt;

Ga eens voor uzelf na en denk aan de dingen die u dagelijks doet: bouw ik op God of bouw ik op mijn eigen vaardigheid, kennis en wijsheid? Het moment dat u iets onderneemt en de Heer niet betrekt, Hem niet eert en Hem niet vertrouwt omdat u het zelf denkt te kunnen? 

De Bijbel zegt: u bent vervloekt! De tekst in Spreuken 3:5-6 onderstreept dit zonder meer.

Jeremia 17:6 hij toch zal zijn als een kale struik in de steppe, die het niet merkt, als er iets goeds komt, maar staat in dorre oorden in de woestijn, een ziltachtig, onbewoond land.

Toelichting: Het moment dat u God niet vertrouwt in uw keuzes zal u ‘verblijven’ in dorre oorden… dat betekent: het resultaat van uw zwoegen zal dor en droog zijn. Alle mensen om u heen zullen verfrist (lees: gezegend) worden, maar aan u gaat het op mysterieuze manier voorbij! U verdient EURO 1.000,00 maar u heeft EURO 1.200,00 nodig. U hebt altijd een tekort ook al verdient u EURO 20.000,00. Het resultaat van uw zwoegen zal dorheid & frustratie op frustratie bewerkstelligen.

Het moment dat u iets onderneemt en de Heer niet betrekt, Hem niet eert en Hem niet vertrouwt omdat u het zelf denkt te kunnen?

Blijf onder alle omstandigheden op God vertrouwen en laat uw hart niet wijken van Hem. Echt, laat de Heer u met dit woord zegenen. Weet dit geliefden: Jezus houdt heel veel van u en uw gezin.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Bidt want God luistert

Bidt want God luistert

En het zal geschieden, dat Ik antwoorden zal, voordat zij roepen; terwijl zij nog spreken, zal Ik verhoren.In Genesis 25 lezen we een bijzonder verhaal over Isaak, de zoon van Abraham. Isaak was 40 toen hij Rebecca (zijn nicht) tot vrouw nam. We lezen verder dat...

read more
Zonde verlamd en verblind

Zonde verlamd en verblind

De zonde spreekt tot de goddeloze diep in zijn hart; – geen vrees voor God staat hem voor ogen – want zij vleit hem in zijn eigen ogen, totdat men zijn ongerechtigheid ontdekt en haat. De woorden van zijn mond zijn onheil en bedrog, hij laat na verstandig en goed te...

read more
Jezus komt spoedig

Jezus komt spoedig

Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden;Tegenwoordig is het waarlijk een uitdaging om een integer leven te leiden, maar het is wel de beste keuze. De wereld...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 1 / 5. Vote count: 1

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.