3.2
(5)

Loading

Matteüs 5:22 NBG51

Maar Ik zeg u: Eenieder, die in toorn leeft tegen zijn broeder, zal vervallen aan het gerecht. Wie tot zijn broeder zegt: Leeghoofd, zal vervallen aan de Hoge Raad, en wie zegt: Dwaas, zal vervallen aan het hellevuur.

De tien geboden in het Oude Testament onderstrepen dat we niet mogen doden terwijl het Nieuwe Testament ons leert dat we Gods koninkrijk gaan missen wanneer wij in boosheid leven met elkaar! In Matteüs 5:22 staat er: Eenieder, die in toorn leeft tegen zijn broeder, zal vervallen aan het gerecht. Wie tot zijn broeder zegt: Leeghoofd, zal vervallen aan de Hoge Raad, en wie zegt: Dwaas, zal vervallen aan het hellevuur.

En natuurlijk instrueert de Heer ons hoe het hoort! U kunt niet bidden en tegelijk (nog) boos zijn of op gespannen voet leven met familie, vrienden en medegelovigen! Matteüs 5:23-24 is hier duidelijk over: Wanneer gij dan uw gave brengt naar het altaar en u daar herinnert, dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar, vóór het altaar, en ga eerst heen, verzoen u met uw broeder en kom en offer daarna uw gave.

Dat is de reden waarom velen geen verhoring krijgen van hun gebeden en dus die vrijmoedigheid niet hebben. Wanneer de Heilige Geest u eraan herinnert zich te verzoenen negeer Hem niet, maar wees gehoorzaam want zegt de Bijbel: Heden, indien gij Zijn stem hoort, verhardt uw harten niet (Hebreeën 3:7) maar wees gehoorzaam.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Dat is de reden waarom velen geen verhoring krijgen van hun gebeden en dus die vrijmoedigheid niet hebben.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Wees dankbaar en zie op Jezus

Wees dankbaar en zie op Jezus

Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.Uw situatie kan soms maken dat uw besluiten ondoordacht zijn! Een crisis kan u (onbewust) zo in een hoek drukken...

read more
Gods weg is de beste

Gods weg is de beste

De weg des Heren is een beschutting voor de oprechten, maar onheil voor de bedrijvers van ongerechtigheid.In Genesis 31 lezen we over het verhaal van Jacob. Laban (zijn oom) probeerde Jacob zo vaak (als hij maar kon) voor de gek te houden. Jacob besprak dit met Lea en...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3.2 / 5. Vote count: 5

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.