Loading

Spreek tot uw vlees

Waak allen en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Marc 14:38

Wordt geïnspireerd

Wordt dagelijks gesterkt door korte en krachtige inspiraties van gelovigen. Wij zijn het licht van de wereld!

Het gebed spreekt

Soms weten we niet wat we moeten doen. Bidt onophoudelijk met ons mee en laat zo ons licht schijnen!

TOFAL Blauwgrond

Bezoek onze samenkomsten en laten we samen Gods aangezicht zoeken. Jezus Christus is niet veranderd, Hij leeft!

Getuigenissen die spreken

Niet eenieder is bereid of heeft het lef om te graven in het verleden en hun ervaring te delen vanwege tal van redenen. Een ervaring schenkt inzicht in hoe een bepaalde moeilijke situatie aangepakt is geworden, wat men gedaan heeft en welke uitdagingen er allemaal waren. Met deze getuigenissen hopen wij u te inspireren en bidden God dat u anderen ook hiermee kunt zegenen door deze getuigenissen te delen.

Meld u zich aan bij de groep Getuigenissen die spreken om geïnformeerd te worden bij de eerstvolgende getuigenis. 

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties

Ali is inmiddels 12 jaren bekeerd en bezoekt momenteel de wijkgemeente Blauwgrond van de Tabernacle of Faith and Love Ministries. In deze getuigenis zal hij vertellen hoe hij voornamelijk met de situatie omging. Hij viel van 6m hoog en kon een paar dagen niet bewegen! Ik bid dat zijn getuigenis u meer dan ooit mag inspireren en motiveren, want ook met u heeft God een plan!

Pagina’s: 5
Aantal woorden: 3.0K
Door: J.Samidin
Nagezien: N. Norden
Aantal views: 0/ 0 (13 mar ’22)

Lees de getuigenis

Ali Towikromo

TOFAL Blauwgrond

Jonathan vertelt hoe de duivel hem van kinds af systematisch wilde uitschakelen. Ook deelt hij zijn ervaring over de 2 dieptepunten in zijn leven. Pijn, verdriet en eenzaamheid zijn slechts enkele zaken waar hij mee moest dealen. De Heer had duidelijk een plan met zijn leven en heeft hem uit alles geholpen. Zijn getuigenis zal u diep raken en tegelijk inspireren om de Heer met meer toewijding te dienen.

Pagina’s: 9
Aantal woorden: 6.1K
Door: J.Samidin
Nagezien: N. Norden
Aantal views: 7212/ 801 (30 jan ’22)

Lees de getuigenis

Jonathan Samidin

TOFAL Blauwgrond

Henry vertelt hoe hij met zijn verslaving omging, de pijn en de druk elke dag en hoe zijn huwelijk zwaar eronder leed. God heeft hem letterlijk en figuurlijk getrokken uit de put, want 2 van zijn vrienden met wie hij samen optrok zijn al overleden. Ze hadden een zwerversbestaan en zijn helaas zonder Christus gestorven. Een heel inspirerende boodschap die gegarandeerd harten zal aanraken.

Pagina’s: 4
Aantal woorden: 2.2K
Door: J.Samidin
Nagezien: N. Norden
Aantal views: 3064/766 (30 jan ’22)

Lees de getuigenis (in het Engels)

Henry Soemopawiro

TOFAL Blauwgrond

Karel vertelt hoe God hem voor, tijdens en na zijn hartoperatie heeft bijgestaan. Op het moment van het gebeuren wist hij natuurlijk niet wat er aan de hand was, maar langzamerhand werd duidelijk dat de duivel van plan was om hem onschadelijk te maken. De Heer heeft uiteindelijk het laatste woord en Hij heeft 70 belooft en als de mens sterk is: 80! Laat deze getuigenis u en uw gezin tot zegen zijn.

Pagina’s: 4
Aantal woorden: 2.4K
Door: J.Samidin
Nagezien: N. Norden
Aantal views: 1909/477  (30 jan ’21)

Lees de getuigenis

Karel Saridjo

TOFAL Blauwgrond

Lucia is 35 jaren bekeerd en zorgt al langer dan 17 jaren voor Johan die jaren terug een beroerte kreeg. Door geloof in de Heer ontvangt zij elke morgen nieuwe kracht om voor hem te zorgen. Zij vertelt ook hoe het allemaal begon, wat zij meemaakte en wat haar zo gedreven heeft om trouw te blijven aan Johan. Lees haar getuigenis en wordt hierdoor geïnspireerd. Deel dit verhaal zodat dit ook voor anderen tot zegen mag zijn.

Pagina’s: 4
Aantal woorden: 2.1K
Door: J.Samidin
Nagezien: N. Norden
Aantal views: 825/206  (30 jan ’22)

Lees de getuigenis

Lucia Karssen

TOFAL Blauwgrond