Spreek tot uw vlees

Waak allen en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Marc 14:38

Wordt geïnspireerd

Wordt dagelijks gesterkt door korte en krachtige inspiraties van gelovigen. Wij zijn het licht van de wereld!

Het gebed spreekt

Soms weten we niet wat we moeten doen. Bidt onophoudelijk met ons mee en laat zo ons licht schijnen!

TOFAL Blauwgrond

Bezoek onze samenkomsten en laten we samen Gods aangezicht zoeken. Jezus Christus is niet veranderd, Hij leeft!

Getuigenissen die spreken

Niet eenieder is bereid of heeft het lef om te graven in het verleden en hun ervaring te delen vanwege tal van redenen. Een ervaring schenkt inzicht in hoe zij een bepaald moeilijke situatie hebben aangepakt, wat zij deden en welke uitdagingen zij allemaal op hun pad tegenkwamen. Met deze getuigenissen hopen wij u tot zegen te zijn en bidden God dat u anderen ook hiermee kunt zegenen. Deel dit zoveel als mogelijk.

Meld u zich aan bij de groep Getuigenissen die spreken om geïnformeerd te worden bij de eerstvolgende getuigenis. 

Jonathan vertelt hoe de duivel hem van kinds af systematisch wilde uitschakelen. Ook deelt hij zijn ervaring over de 2 dieptepunten in zijn leven. Pijn, verdriet en eenzaamheid zijn slechts enkele zaken waar hij mee moest dealen. De Heer had duidelijk een plan met zijn leven en heeft hem uit alles geholpen. Zijn getuigenis zal u diep raken en tegelijk inspireren om de Heer met meer toewijding te dienen.

Pagina’s: 9
Aantal woorden: 6.1K
Door: J.Samidin
Nagezien: N. Norden
Aantal views: 451
(aug ’21)

Lees de getuigenis

Jonathan Samidin

Pastor, TOFAL Blauwgrond

Henry vertelt hoe hij met zijn verslaving omging, de pijn en de druk elke dag en hoe zijn huwelijk zwaar eronder leed. God heeft hem letterlijk en figuurlijk getrokken uit de put, want 2 van zijn vrienden met wie hij samen optrok zijn al overleden. Ze hadden een zwerversbestaan en zijn helaas zonder Christus gestorven. Een heel inspirerende boodschap die gegarandeerd harten zal aanraken.

Pagina’s: 4
Aantal woorden: 2.2K
Door: J.Samidin
Nagezien: N. Norden
Aantal views: 342  (aug ’21)

Lees de getuigenis

Henry Soemopawiro

TOFAL Blauwgrond

Karel vertelt hoe God hem voor, tijdens en na zijn hartoperatie heeft bijgestaan. Op het moment van het gebeuren wist hij natuurlijk niet wat er aan de hand was, maar langzamerhand werd duidelijk dat de duivel van plan was om hem onschadelijk te maken. De Heer heeft uiteindelijk het laatste woord en Hij heeft 70 belooft en als de mens sterk is: 80! Laat deze getuigenis u en uw gezin tot zegen zijn.

Pagina’s: 4
Aantal woorden: 2.4K
Door: J.Samidin
Nagezien: N. Norden
Aantal views: 172  (aug ’21)

Lees de getuigenis

Karel Saridjo

TOFAL Blauwgrond