3.2
(5)

Loading

Johannes 14:12-14 NBG51

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader; en wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen.

Deze woorden zijn speciaal voor u bedoelt. Jawel, speciaal voor gelovigen van deze tijd! De Heer wilt ons allemaal gebruiken om Zijn werken te doen, en veel grotere dan Hij gedaan heeft! Om dit beter te begrijpen moeten we het leven van Jezus Christus nauwkeurig bestuderen!

Heel frappant in het leven van Jezus is het volgende: satan heeft er alles aan gedaan om het plan van God te dwarsbomen! Hij heeft het tot een gewoonte gemaakt om u (zo vaak hij de gelegenheid krijgt) te breken en te demotiveren om u zo van het pad van de Heer af te brengen. Wees daarom waakzaam en alert!

Bidt en vraag God om u ogen te geven zodat u de hand van satan tijdig kan herkennen, om hem meteen te bestraffen.

Toen satan Jezus in de woestijn verzocht (Matteüs 4:1-11): (1) vroeg hij Jezus om misbruik te maken van Zijn autoriteit, (2) misleidde hij Jezus met rijkdom en macht, (3) gebruikte hij de Bijbel en loog wat er daarin stond! De vraag aan u vandaag is: herkent u dit in uw eigen leven? Probeert satan u te verleiden met materialisme, met de autoriteit die God u gegeven heeft en haalt hij Bijbelteksten uit haar context om u te doen twijfelen?

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Ongehoorzaamheid belemmeren de werking van Gods Heilige Geest! Satan zal dezelfde tactieken gebruiken om de gemeente van vandaag te verlammen! Bidt en vraag God om u ogen te geven zodat u de werken van de duivel tijdig kan onderscheiden en bestraffen om zo als machtige instrumenten door Gods Heilige Geest gebruikt te worden.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Richt uw ogen op Jezus

Richt uw ogen op Jezus

Gezegend is de man die op de Here vertrouwt, wiens betrouwen de Here is;In 2 Koningen 20 lezen we het verhaal van Hizkia (uit het geslacht van koning David) die op zijn 25ste koning werd over Juda. Hij deed wat recht was in de ogen van de Heer. Op een gegeven moment...

read more
Hij zal u beschermen

Hij zal u beschermen

Hebt de Here lief, al zijn gunstgenoten; de Here bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de trotsen.Lees Psalmen 31 goed door en identificeer sleutelverzen om u te helpen om dieper te gaan met de Heilige Geest. We zien dat David in meer dan de helft van...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3.2 / 5. Vote count: 5

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.