4
(1)

Johannes 14:12-14 NBG51

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader; en wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen.

Deze woorden zijn speciaal voor u bedoelt. Jawel, speciaal voor gelovigen van deze tijd! De Heer wilt ons allemaal gebruiken om Zijn werken te doen, en veel grotere dan Hij gedaan heeft! Om dit beter te begrijpen moeten wij het leven van Jezus Christus nauwkeurig bestuderen!

Heel frappant in het leven van Jezus is het volgende: satan heeft er alles aan gedaan om het plan van God te dwarsbomen! Hij heeft het tot een gewoonte gemaakt om u (met name aan het begin) te breken en te demotiveren om u zo van het pad van de Heer af te brengen. Wees dus alert!

Bidt en vraag God om u ogen te geven zodat u de hand van satan tijdig kan herkennen, om hem meteen te bestraffen.

Toen satan Jezus in de woestijn verzocht (Mat 4:1-11): (1) vroeg hij Jezus om misbruik te maken van Zijn autoriteit (2) misleidde hij Jezus met rijkdom en macht (3) gebruikte hij de Bijbel en loog wat er daarin stond! De vraag aan u vandaag is: herkent u dit in uw eigen leven? Probeert satan u te verleiden met materialisme, met de autoriteit die God u gegeven heeft en haalt hij Bijbelteksten uit haar context om u te doen twijfelen?

Ongehoorzaamheid belemmeren de werking van Gods Heilige Geest! Satan zal dezelfde tactieken gebruiken om de gemeente van vandaag te verlammen! Wees om die reden alert! Bidt en vraag God om u ogen te geven zodat u de hand van satan tijdig kan herkennen, om hem meteen te bestraffen.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Hij zal u beschermen

Hij zal u beschermen

Hebt de Here lief, al zijn gunstgenoten; de Here bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de trotsen.Lees Psalmen 31 goed door en identificeer sleutelverzen om u te helpen om dieper te gaan met de Heilige Geest. We zien dat David in meer dan de helft van...

read more
Verkondig Gods koninkrijk

Verkondig Gods koninkrijk

Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.We hebben allemaal onze vaardigheden en talenten die we in tijd hebben ontwikkeld. We hebben een baan (of doen hier en daar klusjes) om zo geld...

read more
Wat heeft u te bieden?

Wat heeft u te bieden?

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.Laten we samen lezen in Matteüs 13:1-2: Op die dag ging Jezus het huis uit en Hij zat bij de zee. En vele scharen vergaderden zich bij Hem, zodat Hij in een schip...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 4 / 5. Vote count: 1

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.