0
(0)

 2 total views,  2 views today

Psalmen 36:2-5 NBG51

De zonde spreekt tot de goddeloze diep in zijn hart; – geen vrees voor God staat hem voor ogen – want zij vleit hem in zijn eigen ogen, totdat men zijn ongerechtigheid ontdekt en haat. De woorden van zijn mond zijn onheil en bedrog, hij laat na verstandig en goed te handelen; op zijn legerstede beraamt hij onheil, hij stelt zich op een weg die niet goed is; wat kwaad is, verwerpt hij niet.

Zonde zal u (in tijd) verlammen & verblinden, en zal u heel ver van God brengen. Vooral als u niet opmerkzaam en waakzaam bent. De tekst uit psalmen 36:2-5 is daar heel duidelijk in en geeft diepe inzicht in een aantal gevallen die we vandaag zullen bespreken. Bidt de Heilige Geest dat Hij uw geestelijke ogen mag openen om te verstaan wat Zijn wil is.

Laten we kijken wat zonde met de persoon in kwestie doet:

– De woorden van zijn mond zijn onheil en bedrog
– hij laat na, verstandig en goed te handelen
– op zijn legerstede beraamt hij onheil
– hij stelt zich op een weg, die niet goed is
– wat kwaad is, verwerpt hij niet.

Heel vaak herkennen wij dit soort gedragingen bij mensen. Weet, dat dit signalen zijn van de zonde in hun leven. Dit moet ons meer dan ooit waakzaam en alert maken om vol bewogenheid te bidden voor hen, zodat zij loskomen van de macht van zonde. Geliefden, houdt er rekening mee dat de zonde uiteindelijk de dood voortbrengt (Jak 1:15). Kom tot Jezus en geef Hem alles, zodat uw leven een leven mag zijn van overvloed en zegen.

Heel vaak herkennen wij dit soort gedragingen bij mensen.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Vertrouw God eerder

Vertrouw God eerder

En het zal geschieden, dat Ik antwoorden zal, voordat zij roepen; terwijl zij nog spreken, zal Ik verhoren.De Heer verlangt ernaar om u te zegenen, maar het is belangrijk dat u wegdoet, alles wat de Heer bedroeft. Denk goed na over de dingen waar u dagelijks voor...

read more
Bidt want God luistert

Bidt want God luistert

En het zal geschieden, dat Ik antwoorden zal, voordat zij roepen; terwijl zij nog spreken, zal Ik verhoren.In Genesis 25 lezen we een bijzonder verhaal over Isaak, de zoon van Abraham. Isaak was 40 toen hij Rebecca (zijn nicht) tot vrouw nam. We lezen verder dat...

read more
Jezus komt spoedig

Jezus komt spoedig

Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden;Tegenwoordig is het waarlijk een uitdaging om een integer leven te leiden, maar het is wel de beste keuze. De wereld...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.