3.7
(3)

Loading

Efeziërs 4:20 NBG51

Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen.

In de Bijbel kunnen we heel veel leren als het gaat om, hoe we met elkaar horen om te gaan. Zo staat er geschreven om niet te zweren, maar ons ja, moet ja zijn, en ons nee, moet nee zijn! (Matteüs 5:37)

Laten we deze woorden daarom koesteren en vasthouden, want Zijn woord is een lamp voor onze voeten en een licht op onze paden

Doe dus wat u belooft heeft en wees anders (2 Korinthiërs 5:17) zodat de ‘wereld’ het verschil door uw houding mag opmerken… Laten uw vrienden, uw familie, uw collega’s en de mensen dichtbij u zien dat u van een ander hout bent gesneden. Jezus leert ons ook hoe we horen te geven. In vers 41 (Matteüs 5) vervolgt Hij met: Geef hem, die van u vraagt, en wijs hem niet af, die van u lenen wil.

Wanneer u geeft met een blijmoedig hart zonder iets terug te verwachten, dan zal u zalig en verzekerd zijn van een hoopvolle toekomst (1 Timoteüs 6:19).

Meestal houden we van de mensen die ook van ons houden. Waar zit het verschil dan? Terecht merkt Jezus op: Wanneer u liefhebt, die u liefhebben, wat voor loon heeft u? (vers 46)

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Laten we deze woorden daarom koesteren en vasthouden, want Zijn woord is een lamp voor onze voeten en een licht op onze paden (Psalmen 119:105)!

Ik eindig met de volgende retorische vraag: Bent u veranderd en kan men Jezus in u zien?

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Wees dankbaar en zie op Jezus

Wees dankbaar en zie op Jezus

Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.Uw situatie kan soms maken dat uw besluiten ondoordacht zijn! Een crisis kan u (onbewust) zo in een hoek drukken...

read more
Gods weg is de beste

Gods weg is de beste

De weg des Heren is een beschutting voor de oprechten, maar onheil voor de bedrijvers van ongerechtigheid.In Genesis 31 lezen we over het verhaal van Jacob. Laban (zijn oom) probeerde Jacob zo vaak (als hij maar kon) voor de gek te houden. Jacob besprak dit met Lea en...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3.7 / 5. Vote count: 3

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.