0
(0)

Efeziërs 4:20 NBG51

Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen.

In de Bijbel kunnen wij heel veel leren als het gaat om, hoe we met elkaar horen om te gaan. Zo staat er geschreven om niet te zweren, maar ons ja, moet ja zijn, en ons nee, moet nee zijn! (Mat 5:37)

Laten we deze woorden daarom koesteren en vasthouden, want Zijn woord is een lamp voor onze voeten en een licht op onze paden

Doe dus wat u belooft heeft en wees anders (2 Kor 5:17) zodat de ‘wereld’ het verschil door uw houding mag opmerken… laten uw vrienden, uw familie, uw collega’s en de mensen dichtbij u zien dat u van een ander hout bent gesneden. Jezus leert ons ook hoe wij horen te geven. In vers 41 (Mat 5) vervolgt Hij met: Geef hem, die van u vraagt, en wijs hem niet af, die van u lenen wil. Wanneer u geeft met een blijmoedig hart zonder iets terug te verwachten, dan zal u zalig en verzekerd zijn van een hoopvolle toekomst (1 Tim 6:19).

Meestal houden wij van de mensen die ook van ons houden. Waar zit het verschil dan? Terecht merkt Jezus op: Indien u liefhebt, die u liefhebben, wat voor loon heeft u? (vers 46) Laten we deze woorden daarom koesteren en vasthouden, want Zijn woord is een lamp voor onze voeten en een licht op onze paden (Psalm 119:105)!

Bent u veranderd en kunnen ze Jezus in u zien?

Wees dankbaar en zie op Jezus

Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.Uw situatie kan soms maken dat uw besluiten ondoordacht zijn! Een crisis kan u (onbewust) zo in een hoek drukken...

Gods weg is de beste

De weg des Heren is een beschutting voor de oprechten, maar onheil voor de bedrijvers van ongerechtigheid.In Genesis 31 lezen we over het verhaal van Jacob. Laban (zijn oom) probeerde Jacob zo vaak (als hij maar kon) voor de gek te houden. Jacob besprak dit met Lea en...

De Heer heeft uw offers gezien

Nu weet ik, dat de Here zijn gezalfde de overwinning geeft, Hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel met de machtige heilsdaden zijner rechterhand.God dienen moet ons kosten. Ja, er is een prijs hieraan gekoppeld! De activiteiten die voor ons dierbaar zijn ruilen we...

Weet u wie Jezus is?

Jezus antwoordde en zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is.In Matteus 16:13 stelt Jezus een heel interessante vraag aan Zijn discipelen namelijk: "Wie zeggen de mensen dat ik ben?"...

Wees niet hoogmoedig en trots

Behoed ook uw knecht voor overmoed, laat die over mij niet heersen; dan ben ik onberispelijk en vrij van grove overtreding.Hoogmoed en trots zullen uw zegen maar in het bijzonder het werk van de Heer altijd dwarsbomen. Wees daarom alert geliefden en zorg ervoor, dat...

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.