Loading

Swarga Langgeng

Apa sampéyan tahu mikiraké kepyè tyarané, sampéyan bisa mlebu ning swarga? (Heb je je weleens afgevraagd hoe je in de hemel terecht kan komen?)

Aja ngentèni suwé!

Sampéyan kepéngin dadi bagéan ing Kratoné Gusti? Aja ngentèni suwé! Nampaha Gusti Yésus ning atimu. (Wil je deel zijn van Gods eeuwige koninkrijk?  Aarzel niet langer maar aanvaardt Jezus Christus nu)

Gusti Yésus dalané

Gusti Yésus dalané menyang  swarga lan saben wong sing nampa Gusti Yésus bakalé nampa urip langgeng. (Hij is de deur en eenieder die door Hem binnengaat, zal behouden worden!)

Sampéyan mbutuhaké pandonga?

Hayuk pada mara ing kumpulan Jawa “Swarga Langgeng” sing bakal di anakaké saben saptu pungkasan sasi (Dan bent u van harte welkom op onze Javaanse dienst “Swarga Langgeng”, die elke laatste zaterdag van de maand wordt gehouden)

Opening 2019

Javaanse dienst

De Javaanse bediening “Swarga langgeng” van de Tabernacle of Faith and Love Ministries (TOFAL), is geboren uit een visie die Apostel Eric Tjin Kon Kiem van de Heer heeft ontvangen. Het doel van de Javaanse bediening is om de Javanen te bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Deze bediening is sedert november 2018 in voorbereiding en wordt geleid door een commissie, o.l.v. pastor Jonathan Samidin.

De commissie

In de commissie nemen de volgende gelovigen zitting:
01. Ali en Monique Towikromo
02. James & Maurilla Saiman
03. Jonathan en Consuela Samidin
04. Karel en Shrie Saridjo
05. Pairin en Milly Sawirjo
06. Stanley & Cheryl-Ann Kartowikromo

Zaterdag 8 mei 2021 hebben wij 4 liederen gelanceerd. Het gaat om bekende surinaamse liederen vertolkt in het nederlands/surinaams mix javaans. In de maanden juni, juli en augustus 2021 zullen deze liederen ook uitgezonden worden via Shalom TV 31.1Verder zullen de liederen op Bersatu TV 10.3 & Radio, en Garuda TV 23.1 & 23.2 uigezonden worden. Blijf dus afgestemd op deze TV Stations.

Vanwege de huidige corona crisis zijn er tot nader order geen diensten. De laatste promo was bedoelt voor de dienst van maart 2020.

Bezoek onze Facebook groep voor dagelijkse bemoedigingen uit het woord. Gusti mberkahi.

Swarga Langgeng

Ons adres

Kwattaweg 96, Paramaribo

Mobiel

(597) 863-1010

GMAIL adres

swarga.langgeng.tofal