3.4
(5)

Loading

Psalmen 20:7

Nu weet ik, dat de Here zijn gezalfde de overwinning geeft, Hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel met de machtige heilsdaden zijner rechterhand.

Wanneer we Gods hand willen zien dan moet het ons wat kosten. Ja, er is een prijs hieraan gekoppeld! De activiteiten die voor ons dierbaar zijn ruilen we in voor tijd met de Heer in gebed, het lezen in de Bijbel en ‘fellowship’ met elkaar hebben via o.a. de samenkomsten. Populair gezegd: we moeten offers brengen. In Psalmen 20 staan bijzondere beloftes die we niet mogen onderschatten. In vers 2 bijvoorbeeld lezen we dat de Here hen die offers brengen ten dage der benauwdheid antwoord en Hij maakt hen onaantastbaar.

Laten wij dus op grond van deze beloftes alleen van Hem verwachten, en niet van de mens!

Verder mogen wij erop rekenen dat Hij (vers 4) al uw offers gedenkt, en al uw brandoffers waardeert! De Heer belooft ook in vers 5 dat Hij u geve naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan. Simpel, omdat Hij uw offers gezien heeft en het dus waardeert. Hij zal uw begeerten (vers 6) vervullen, Hij zal u (vers 7) de overwinning geven en Hij zal u verhoren (vers 10) wanneer wij Hem aanroepen!

Laten wij dus op grond van deze beloftes alleen van Hem verwachten, en niet van de mens!

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Bewaar deze beloftes in uw hart en vertrouw erop dat Hij die belooft het ook zal doen en u zal het ontvangen in Jezus naam! Uw motivatie en inspiratie zullen alleen van de Here komen! Gods zegen en moge deze week heel gezegend en vruchtbaar voor u en uw gezin zijn!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Wees dankbaar en zie op Jezus

Wees dankbaar en zie op Jezus

Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.Uw situatie kan soms maken dat uw besluiten ondoordacht zijn! Een crisis kan u (onbewust) zo in een hoek drukken...

read more
Gods weg is de beste

Gods weg is de beste

De weg des Heren is een beschutting voor de oprechten, maar onheil voor de bedrijvers van ongerechtigheid.In Genesis 31 lezen we over het verhaal van Jacob. Laban (zijn oom) probeerde Jacob zo vaak (als hij maar kon) voor de gek te houden. Jacob besprak dit met Lea en...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3.4 / 5. Vote count: 5

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.