0
(0)

Psalmen 20:7

Nu weet ik, dat de Here zijn gezalfde de overwinning geeft, Hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel met de machtige heilsdaden zijner rechterhand.

God dienen moet ons kosten. Ja, er is een prijs hieraan gekoppeld! De activiteiten die voor ons dierbaar zijn ruilen we in voor tijd met de Heer in gebed, het lezen in de Bijbel en ‘fellowship’ met elkaar hebben via o.a. de samenkomsten. Populair gezegd: wij moeten offers brengen. In Psalmen 20 staan bijzondere beloftes die we niet mogen onderschatten. In vers 2 bijvoorbeeld lezen we dat de Here hen die offers brengen ten dage der benauwdheid antwoord en Hij maakt hen onaantastbaar.

Laten wij dus op grond van deze beloftes alleen van Hem verwachten, en niet van de mens!

Verder mogen wij erop rekenen dat Hij (vers 4) al uw offers gedenkt, en al uw brandoffers waardeert! De Heer belooft ook in vers 5 dat Hij u geve naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan. Simpel, omdat Hij uw offers gezien heeft en het dus waardeert. Hij zal uw begeerten (vers 6) vervullen, Hij zal u (vers 7) de overwinning geven en Hij zal u verhoren (vers 10) wanneer wij Hem aanroepen!

Laten wij dus op grond van deze beloftes alleen van Hem verwachten, en niet van de mens! Gebruik deze beloftes wanneer u tot Jezus komt en breng het Hem in herinnering en u zal het ontvangen in Zijn naam!

Uw motivatie en inspiratie zullen alleen van de Here komen! Gods zegen en moge deze week heel gezegend en vruchtbaar voor u en uw gezin zijn!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Wees dankbaar en zie op Jezus

Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.Uw situatie kan soms maken dat uw besluiten ondoordacht zijn! Een crisis kan u (onbewust) zo in een hoek drukken...

Gods weg is de beste

De weg des Heren is een beschutting voor de oprechten, maar onheil voor de bedrijvers van ongerechtigheid.In Genesis 31 lezen we over het verhaal van Jacob. Laban (zijn oom) probeerde Jacob zo vaak (als hij maar kon) voor de gek te houden. Jacob besprak dit met Lea en...

Weet u wie Jezus is?

Jezus antwoordde en zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is.In Matteus 16:13 stelt Jezus een heel interessante vraag aan Zijn discipelen namelijk: "Wie zeggen de mensen dat ik ben?"...

Wees niet hoogmoedig en trots

Behoed ook uw knecht voor overmoed, laat die over mij niet heersen; dan ben ik onberispelijk en vrij van grove overtreding.Hoogmoed en trots zullen uw zegen maar in het bijzonder het werk van de Heer altijd dwarsbomen. Wees daarom alert geliefden en zorg ervoor, dat...

Zien zij Jezus in mij?

Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen.In de Bijbel kunnen wij heel veel leren als het gaat om, hoe we met elkaar horen om te gaan. Zo staat er geschreven om niet te zweren, maar ons ja, moet ja zijn, en ons nee, moet nee zijn! (Mat 5:37) Laten we deze...

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.