3.7
(3)

Loading

Matteüs 16:17 NBG51

Jezus antwoordde en zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is.

In Matteüs 16:13 stelt Jezus een heel interessante vraag aan Zijn discipelen, namelijk: “Wie zeggen de mensen dat ik ben?” Nadat ze antwoord gaven vroeg de Heer aan hen: “Maar wie zegt u dat Ik ben?

Als gelovigen, kinderen van de Allerhoogste (Johannes 1:12), volgelingen van Jezus Christus is het van belang om te weten wie Hij is. Eenieder heeft uiteraard zijn of haar eigen overtuiging en beeld, maar welke overtuiging heeft u van de Hem?

Erkent u dat Hij daadwerkelijk op aarde is gekomen en dat Hij gestorven is te Golgotha en dat Hij na drie dagen is opgestaan uit de dood? (Romeinen 6:9) Gelooft en erkent u dat Hij in staat is om u in al uw behoefte naar Zijn rijkdom heerlijk te voorzien? (Filippenzen 4:19) Gelooft u dat Hij in staat is u te genezen van elke kwaal? (Matteüs 8:16) Gelooft u dat Hij gisteren en heden dezelfde is tot in alle eeuwigheid? (Hebreeën 13:8) Gelooft u dat Hij in de hemelen is, ons gebeden hoort en onze zaak voor ons pleit? (Romeinen 8:34)

Eenieder heeft zijn of haar overtuiging en beeld, maar welke overtuiging heeft u van de Heer?

We zien dus hier hoeveel vragen uit die ene vraag voortvloeien. Petrus gaf hier duidelijk aan: “Gij zijt de Christus, de zoon van de levende God!” (Matteüs 16:16).

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Zalig zijn degenen die dit erkennen en zien” zegt de Heer. Jezus stelt u vandaag dezelfde vraag: “Maar wie zegt u dat Ik ben?

Reserveer en maak tijd voor de Heer: in gebed en in het lezen van de Bijbel, zodat de Heilige Geest u kan overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel (Johannes 16:8). De Heer zegent u overvloedig!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Wees dankbaar en zie op Jezus

Wees dankbaar en zie op Jezus

Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.Uw situatie kan soms maken dat uw besluiten ondoordacht zijn! Een crisis kan u (onbewust) zo in een hoek drukken...

read more
Gods weg is de beste

Gods weg is de beste

De weg des Heren is een beschutting voor de oprechten, maar onheil voor de bedrijvers van ongerechtigheid.In Genesis 31 lezen we over het verhaal van Jacob. Laban (zijn oom) probeerde Jacob zo vaak (als hij maar kon) voor de gek te houden. Jacob besprak dit met Lea en...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3.7 / 5. Vote count: 3

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.