4
(4)

Loading

Galaten 6:1 NBG51

Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking komen.

Jezus is gekomen op aarde, heeft zich laten dopen, heeft 40 dagen gevast, heeft het evangelie verkondigd, heeft zieken genezen, en heeft verder heel wat wonderen en tekenen gedaan. We kunnen heel veel lezen en leren van Hem! Voornamelijk Zijn reactie op mensen met kwade bedoelingen was niet van deze wereld! Neem uw tijd om te gaan lezen hoe Jezus het allemaal deed!

De vrouw die betrapt werd op overspel veroordeelde Hij niet, maar benadrukte met Zijn reactie dat niemand hier op aarde volmaakt is. Hij zei tot de vrouw (die in de ogen van de mens zwaar gezondigd heeft): Ga heen, zondig van nu af niet meer! (Johannes 8:11b) – niemand had zo een reactie verwacht! Hoe zou u reageren als u ooit in een soortgelijke situatie betrokken zou zijn? Of, hoe reageert u op medegelovigen die een overtreding hebben begaan?

Lees wat Paulus in Galaten 6:1 hierover zegt: Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking komen.

Vaak denken we dat we een held uit één van de stripverhalen zijn die nooit een overtreding begaan.

De vrouw die betrapt werd op overspel veroordeelde Hij niet, maar benadrukte met Zijn reactie dat niemand hier op aarde volmaakt is

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Wij zijn een van de eersten die schreeuwen om de overtreder te stenigen! Broer, zus: waar is uw liefde? De opdracht van Jezus is heel duidelijk: Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u! (Johannes 20:21b) Laten we het voorbeeld van Jezus opvolgen en elkaar liefhebben zoals Hij dat deed! Laat zo uw licht schijnen!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Richt uw ogen op Jezus

Richt uw ogen op Jezus

Gezegend is de man die op de Here vertrouwt, wiens betrouwen de Here is;In 2 Koningen 20 lezen we het verhaal van Hizkia (uit het geslacht van koning David) die op zijn 25ste koning werd over Juda. Hij deed wat recht was in de ogen van de Heer. Op een gegeven moment...

read more
Hij zal u beschermen

Hij zal u beschermen

Hebt de Here lief, al zijn gunstgenoten; de Here bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de trotsen.Lees Psalmen 31 goed door en identificeer sleutelverzen om u te helpen om dieper te gaan met de Heilige Geest. We zien dat David in meer dan de helft van...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 4 / 5. Vote count: 4

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.