0
(0)

Galaten 6:1 NBG51

Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking komen.

Jezus is gekomen op aarde, heeft zich laten dopen, heeft 40 dagen gevast, heeft het evangelie verkondigd, heeft zieken genezen, en heeft verder heel wat wonderen en tekenen gedaan. We kunnen heel veel lezen en leren van Hem! Voornamelijk Zijn reactie op mensen met kwade bedoelingen was niet van deze wereld! Neem uw tijd om te gaan lezen hoe Jezus het allemaal deed!

De vrouw die betrapt werd op overspel veroordeelde Hij niet, maar benadrukte met Zijn reactie dat niemand hier op aarde volmaakt is. Hij zei tot de vrouw (die in de ogen van de mens zwaar gezondigd heeft): Ga heen, zondig van nu af niet meer! (Joh 8:11b) – ze hadden zo een reactie zeker niet verwacht! Hoe zou u reageren als u ooit in een soortgelijke situatie betrokken zou zijn? Of, hoe reageert u op medegelovigen die een overtreding hebben begaan?

Lees wat Paulus in Galaten 6:1 hierover zegt: Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking komen.

Vaak denken we dat we een held uit één van de stripverhalen zijn die nooit een overtreding begaan. 

De vrouw die betrapt werd op overspel veroordeelde Hij niet, maar benadrukte met Zijn reactie dat niemand hier op aarde volmaakt is

Wij zijn een van de eersten die schreeuwen om de overtreder te stenigen! Broer, zus: waar is uw liefde? De opdracht van Jezus is heel duidelijk: Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u! (Joh 20:21b) Laten we het voorbeeld van Jezus opvolgen en elkaar liefhebben zoals Hij dat deed! Laat zo uw licht schijnen!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Hij zal u beschermen

Hij zal u beschermen

Hebt de Here lief, al zijn gunstgenoten; de Here bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de trotsen.Lees Psalmen 31 goed door en identificeer sleutelverzen om u te helpen om dieper te gaan met de Heilige Geest. We zien dat David in meer dan de helft van...

read more
Verkondig Gods koninkrijk

Verkondig Gods koninkrijk

Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.We hebben allemaal onze vaardigheden en talenten die we in tijd hebben ontwikkeld. We hebben een baan (of doen hier en daar klusjes) om zo geld...

read more
Wat heeft u te bieden?

Wat heeft u te bieden?

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.Laten we samen lezen in Matteüs 13:1-2: Op die dag ging Jezus het huis uit en Hij zat bij de zee. En vele scharen vergaderden zich bij Hem, zodat Hij in een schip...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.