Bezoek onze samenkomsten

U bent van harte welkom op onze samenkomsten die op de dinsdag en de zaterdag in de avond worden gehouden.

Bijbelstudie en Bidstond

Tijdens onze wekelijkse bijbelstudie- en bidstondavond worden belangrijke sleutels aangereikt om gelovigen inzicht te geven in voornamelijk de toepassing. Tevens wordt er samen gebeden voor de noden van gelovigen en het land zo de heilige Geest het leidt.

Online bidden

Wekelijks wordt er online gebeden met een groep van maximaal 4 gelovigen onder leiding van pastor Jonathan en firstlady Consuela. Gelovigen kunnen participeren, meebidden en ook hun gebedsnoden opgeven. 

Heeft u gebed nodig?

U mag ons een berichtje sturen op het nummer 863-1010 of bezoek onze Facebook pagina: TOFAL Blauwgrond.

De getuigenis van Jonathan
De getuigenis van Henry
De getuigenis van Karel

Opening 2009

TOFAL Blauwgrond

Wij zijn een dochtergemeente van de Tabernacle of Faith and Love Ministries, en staan op Blauwgrond aan de Commissaris Roblesweg 117a. Het is ons verlangen om de buurt en omliggende gebieden zoveel als mogelijk te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus.

Officieel zijn wij gestart op zaterdag 03 oktober 2009. Wegens onvoorziene omstandigheden waren wij in juni 2014 tijdelijk gestopt en hebben dankzij de genade van de Heer in 2018 de draad weer opgepakt. God is goed!

Heropening

Op zaterdag 24 november 2018  hebben wij de gemeente heropend o.l.v. Apostel Eric & Pastor Henna Tjin Kon Kiem en Pastor Jonathan & Firstlady Consuela Samidin.

Activiteiten & bekendmakingen TOFAL Blauwgrond

Ere Dienst

Elke Zaterdagavond hebben wij onze ere dienst die om 19:30 van start gaat. We hebben dan het avondmaal, lof prijs en aanbidding en worden verder bemoedigd met het woord van God.

Vanwege de beperkte maatregelen hebben wij om de ene week op de zondag morgen 10:00 onze fysieke diensten.

Bijbelstudie

Elke dinsdagavond hebben wij van 19:30 – 20:00 Bijbelstudie en Bidstond. Na de Bijbelstudie wordt er samen gebeden voor elkaars noden en de noden in het land.

Huiskring

In kleine groepjes kunnen we werken aan betekenisvolle relaties. We delen onze vragen met elkaar en helpen als het even moeilijk gaat. Samen, hand in hand, schouder aan schouder wordt er gebouwd aan ons geloof om de relatie met ons Heer en Heiland op een nog hoger niveau te tillen.

Stuur ons een bericht als u geïnteresseerd bent.

Bidstond

Elke vrijdagavond hebben wij een extra gebedsdag om voor specifieke zaken te bidden. Gebed is een heel belangrijke sleutel voor fundamentele doorbraak.

Online Prayer

Elke donderdag avond bidden wij online via Facebook van 19:30 – 21:00. Gelovigen over de hele wereld hebben dan de gelegenheid om mee te bidden, onderwerpen te plaatsen, maar ook mee te doen door bemoedigingen met elkaar te delen.

Whatsapp

Sluit u aan in de app groep om geïnformeerd te worden over de activiteiten waaronder de samenkomsten.

Vanwege de versoepeling hebben wij om de ene week fysieke samenkomsten op de zondag telkens om 10:00. Het is wel belangrijk dat u zich registreert vanwege de beperkingen qua zitplaatsen. Wij hopen u spoedig te zien op een van onze samenkomsten. U kunt ook in de TOFAL FB groep aansluiten om geïnformeerd te worden.

Update: 22 augustus was onze laatste fysieke dienst. Vanwege de hoge besmettingen vinden wij het niet verantwoord om de fysieke diensten te houden. Wij kijken de kat uit de boom en besluiten op korte termijn hoe verder. Wij houden nog wel online diensten.

Blijf bidden en Gods aangezicht zoeken.

Gebed is de sleutel

Vanwege de huidige corona crisis worden de diensten online gehouden. Indien u graag wilt deelnemen aan onze online diensten kunt u zich aansluiten in onze TOFAL FB groep.

U krijgt de instructies en waar nodig verdere toelichting. Wij zien u heel graag participeren en danken God alvast voor uw trouw en liefde aan de Here Jezus Christus.

Bezoek onze Facebook pagina voor de laatste updates. Shalom en Gods zegen.

Blauwgrond

Ons adres

Commissaris Roblesweg 117a

Mobiel

(597) 863-1010

GMAIL adres

blauwgrond.tofal