Leven in de overwinning

Leven in de overwinning

Inleiding Als kinderen van God is het van belang om te weten dat we door de komst van Jezus leven en overvloed (Johannes 10:10) hebben. Allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden (Johannes 1:12). Wie is nu een kind van God?...
Gebed voor uw gezin

Gebed voor uw gezin

 190 total views,  2 views today Psalmen 118:6 De Here is met mij, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen? Het is zo belangrijk om dagelijks ons gezin in Gods handen te leggen.  Neem de volgende 10 gebedspunten mee bij het bidden. De Here...
Richt uw ogen op Jezus

Richt uw ogen op Jezus

 30 total views,  11 views today Jeremia 17:7 NBG51 Gezegend is de man die op de Here vertrouwt, wiens betrouwen de Here is; In 2 Koningen 20 lezen we het verhaal van Hizkia (uit het geslacht van koning David) die op zijn 25ste koning werd over...
Wie een wijze verwekt

Wie een wijze verwekt

Spreuken 23:24 NBG51 De vader van een rechtvaardige verblijdt zich zeer, wie een wijze verwekte, verheugt zich over hem. Vandaag is uitgeroepen tot de dag speciaal voor de vader. Precies 50 jaren geleden werd er een wet getekend om de 3e zondag van de maand juni uit...
Geloof en laat u dopen

Geloof en laat u dopen

Marcus 16:16 NBG51 Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. God spreekt zich duidelijk uit over de doop want als we in Hem geloven en ons laten dopen, dan zullen we behouden worden. Hij onderstreept bovendien...