0
(0)

Hebreeën 10:23 NBG51

Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw.

Let op wat u dagelijks belijdt en uitspreekt over uw leven. Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten (Spreuken 18:21).

Een hele goede relatie zei jaren dat zij niet ouder zal worden dan 85 jaar. Dit was haar belijdenis dat regelmatig werd uitgesproken en u gelooft het of niet. De persoon was kerngezond en precies op haar 85ste jaardag werd ze plotseling ziek en stierf niet lang daarna. Velen weten niet half hoeveel kracht woorden hebben en dat woorden demonische activiteiten activeren. Ja, het is voedingsbodem voor demonen om toe te slaan.

Onthoudt heel goed dat de Heer gedachten over u koestert van vrede en geen onheil, om u een toekomst te geven van hoop (Jeremia 29:11). Daarom start ik vandaag om een zegen over uw leven uit te spreken.

  • U bent geliefd overal waar u gaat
  • Uw leven heeft waarde
  • U bent sterker dan u denkt
  • U geeft nooit op
  • U bidt en dankt in geloof
  • U bent mooi en wonderbaarlijk geschapen
  • U heeft Jezus als vriend
  • U bent niet alleen
  • U kan alles met Hem

Velen weten niet half hoeveel kracht woorden hebben en dat woorden demonische activiteiten activeren.

Wees uw medemens tot zegen en zegent wie u vervloeken; bidt voor wie u smadelijk behandelen (Lucas 6:28). Laat het aan de Heer over want Hem komt de wraak toe en Hij zal het voor u vergelden (Romeinen 29:11)

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Hij zal u beschermen

Hij zal u beschermen

Hebt de Here lief, al zijn gunstgenoten; de Here bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de trotsen.Lees Psalmen 31 goed door en identificeer sleutelverzen om u te helpen om dieper te gaan met de Heilige Geest. We zien dat David in meer dan de helft van...

read more
Verkondig Gods koninkrijk

Verkondig Gods koninkrijk

Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.We hebben allemaal onze vaardigheden en talenten die we in tijd hebben ontwikkeld. We hebben een baan (of doen hier en daar klusjes) om zo geld...

read more
Wat heeft u te bieden?

Wat heeft u te bieden?

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.Laten we samen lezen in Matteüs 13:1-2: Op die dag ging Jezus het huis uit en Hij zat bij de zee. En vele scharen vergaderden zich bij Hem, zodat Hij in een schip...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.