Vertrouw God eerder

Vertrouw God eerder

 40 total views Jesaja 65:24 NBG51 En het zal geschieden, dat Ik antwoorden zal, voordat zij roepen; terwijl zij nog spreken, zal Ik verhoren. De Heer verlangt ernaar om u te zegenen, maar het is belangrijk dat u wegdoet, alles wat de Heer bedroeft. Denk...
Bidt want God luistert

Bidt want God luistert

 22 total views,  10 views today Jesaja 65:24 NBG51 En het zal geschieden, dat Ik antwoorden zal, voordat zij roepen; terwijl zij nog spreken, zal Ik verhoren. In Genesis 25 lezen we een bijzonder verhaal over Isaak, de zoon van Abraham. Isaak was...
Zonde verlamd en verblind

Zonde verlamd en verblind

 40 total views,  20 views today Psalmen 36:2-5 NBG51 De zonde spreekt tot de goddeloze diep in zijn hart; – geen vrees voor God staat hem voor ogen – want zij vleit hem in zijn eigen ogen, totdat men zijn ongerechtigheid ontdekt en haat. De...
Jezus komt spoedig

Jezus komt spoedig

 19 total views 1 Petrus 2:21 NBG51 Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden; Tegenwoordig is het waarlijk een uitdaging om een integer leven te...
Alleen door geloof in Jezus

Alleen door geloof in Jezus

 14 total views,  5 views today 1 Timoteüs 6:12 NBG51 Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. Vandaag wil ik u bemoedigen met de woorden uit 1...
Gij geheel anders!

Gij geheel anders!

 14 total views,  9 views today Romeinen 6:6-7 NBG51 Dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn; want wie gestorven is,...