0
(0)

Heb 4:10 NBG51

Want wie tot zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken, evenals God van de zijne.

Wij worden vaker eraan herinnert om vertrouwen en geloof te hebben in de Heer.

Door Zijn woord tot u te nemen (te lezen en te mediteren) zal u weten wie u in Christus bent. Voor gelovigen is dit heel cruciaal en doorslaggevend voor het maken van de juiste keuzes. De wereldbeheersers van deze tijd zullen u dagelijks uitdagen en de stappen die u onderneemt zullen uitmaken hoeveel u weet, waar u (geestelijk) staat en wie u bent in Christus!

Indien u negativiteit toelaat in uw leven dan zal de duivel dit gebruiken om u te vullen met: angst, zelfmedelijden, zelf veroordeling, gevoelens van afwijzing en gevoelens van verraad!

De wereldbeheersers van deze tijd zullen u dagelijks uitdagen en de stappen die u onderneemt zullen uitmaken hoeveel u weet, waar u (geestelijk) staat en wie u bent in Christus!

Kies voor Jezus en Zijn rust (Heb 4:10) en bestraf (Marc 1:25) elke negatieve gedachten (zoals onwaarheden en misleidingen) in de naam van Jezus. U bent niet ziek! Hij heeft uw gezondheid van u ‘gestolen’; neem het terug! U bent niet ongelukkig! Hij heeft uw geluk en zegen weggenomen door u te misleiden! Neem vandaag nog uw plaats in!

Laat het woord van God u bemoedigen en u tot zegen zijn! U bent (door Gods Heilige Geest) in staat veel meer te doen dan u bidt en beseft! (Efeziërs 3:20) Neem vandaag nog uw plaats in.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Wees dankbaar en zie op Jezus

Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.Uw situatie kan soms maken dat uw besluiten ondoordacht zijn! Een crisis kan u (onbewust) zo in een hoek drukken...

Gods weg is de beste

De weg des Heren is een beschutting voor de oprechten, maar onheil voor de bedrijvers van ongerechtigheid.In Genesis 31 lezen we over het verhaal van Jacob. Laban (zijn oom) probeerde Jacob zo vaak (als hij maar kon) voor de gek te houden. Jacob besprak dit met Lea en...

De Heer heeft uw offers gezien

Nu weet ik, dat de Here zijn gezalfde de overwinning geeft, Hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel met de machtige heilsdaden zijner rechterhand.God dienen moet ons kosten. Ja, er is een prijs hieraan gekoppeld! De activiteiten die voor ons dierbaar zijn ruilen we...

Weet u wie Jezus is?

Jezus antwoordde en zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is.In Matteus 16:13 stelt Jezus een heel interessante vraag aan Zijn discipelen namelijk: "Wie zeggen de mensen dat ik ben?"...

Wees niet hoogmoedig en trots

Behoed ook uw knecht voor overmoed, laat die over mij niet heersen; dan ben ik onberispelijk en vrij van grove overtreding.Hoogmoed en trots zullen uw zegen maar in het bijzonder het werk van de Heer altijd dwarsbomen. Wees daarom alert geliefden en zorg ervoor, dat...

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.