0
(0)

Lucas 4:1,14 NBG51

1 Jezus nu, vol van de heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest geleid in de woestijn, 14 En Jezus keerde in de kracht des Geestes terug naar Galilea. En de roep over Hem ging uit door de gehele streek.

Heeft u zichzelf ooit afgevraagd hoe het komt dat Jezus grote wonderen en tekenen deed? Ik wil u voeren naar twee belangrijke teksten die ons hierin veel dieper inzicht zullen geven.

Hoevelen werken voor de Heer, maar falen na minimale strijd omdat ze op hun vaardigheden vertrouwen!

Lucas 4:1 Jezus nu, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest geleid in de woestijn. Lucas 4:14 En Jezus keerde in de kracht des Geestes terug naar Galilea. En de roep over Hem ging uit door de gehele streek.

De vraag die bij ons moet rijzen is: wat gebeurde er tussen de verzen 1 Hij was vol van Gods Heilige Geest en 14 Hij keerde in de kracht van de Heilige Geest? Veel christenen zijn vol van Gods Geest, maar gaan niet verder. Indien wij willen opereren in de kracht van de Heilige Geest, dan zullen we daarvoor een prijs moeten betalen. Bent u bereid het te betalen?

Jezus ging de woestijn in, werd beproefd door satan, Hij versloeg Hem met het woord van God, en behaalde zo de overwinning! Denk hierover goed na.  Hoevelen van ons worden beproefd, maar falen om de vijand te verslaan. Hoevelen werken voor de Heer, maar falen na minimale strijd omdat ze op hun vaardigheden vertrouwen!

Het wordt tijd, dat we ons volledig richten en de Heilige Geest vragen ons te hulp te schieten! De discipelen werden 3 jaren getraind, zagen de werken die Jezus deed, en baden na Zijn hemelvaart éénparig! Zij werden hierdoor bekleed met de kracht van Zijn Heilige Geest! Heeft u niet hetzelfde verlangen?

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Hij zal u beschermen

Hij zal u beschermen

Hebt de Here lief, al zijn gunstgenoten; de Here bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de trotsen.Lees Psalmen 31 goed door en identificeer sleutelverzen om u te helpen om dieper te gaan met de Heilige Geest. We zien dat David in meer dan de helft van...

read more
Verkondig Gods koninkrijk

Verkondig Gods koninkrijk

Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.We hebben allemaal onze vaardigheden en talenten die we in tijd hebben ontwikkeld. We hebben een baan (of doen hier en daar klusjes) om zo geld...

read more
Wat heeft u te bieden?

Wat heeft u te bieden?

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.Laten we samen lezen in Matteüs 13:1-2: Op die dag ging Jezus het huis uit en Hij zat bij de zee. En vele scharen vergaderden zich bij Hem, zodat Hij in een schip...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.