4.5
(2)

Psalmen 19:14 NBG51

Behoed ook uw knecht voor overmoed, laat die over mij niet heersen; dan ben ik onberispelijk en vrij van grove overtreding.

Hoogmoed en trots zullen uw zegen maar in het bijzonder het werk van de Heer altijd dwarsbomen. Wees daarom alert geliefden en zorg ervoor, dat hoogmoed en trots niet in uw hart gevonden worden. God zal elke vorm van hoogmoed en trots vernederen (Jes 13:11) Onder andere weelde, geluk, financiën, succes en macht zijn daar potentiële ‘gronden‘ voor.

Blijf onder alle omstandigheden nederig en vraag de Heer om u te behoeden hiervoor, en laat alles onder de controle en leiding van Gods Heilige Geest staan! Koning David die weelde, macht en geluk kende was bewust hiervan en erkende het ook. Hij zegt in Psalmen 19:14 het volgende: ‘Behoed ook uw knecht voor overmoed, laat die over mij niet heersen; dan ben ik onberispelijk en vrij van grove overtreding. ‘

Overmoed (hoogmoed en trots) zal de voorloper zijn van grove overtredingen waar u later (indien u niet alert en waakzaam bent) behoorlijk veel spijt van kan hebben. U weet het trouwens ook: door hoogmoed en trots is Lucifer gevallen. Niet afrekenen met hoogmoed en trots zal (tenslotte) uw einde betekenen (Jes 2:12)! U zult hierdoor bovendien heel veel zegen mislopen!

Blijf onder alle omstandigheden nederig en vraag de Heer om u te behoeden hiervoor, en laat alles onder de controle en leiding van Gods Heilige Geest staan!

Blijf daarom aanhoudend hiervoor bidden: bidt voor uw gezin, uw partner (man of vrouw), uw kinderen; bidt dat zij het vermogen ontwikkelen om dit te kunnen onderscheiden.

Bidt dat u (en uw gezin) onder het bloed van Jezus bedekt mogen worden! De duivel heeft niet zoveel tijd meer, en zal er alles aan doen om zoveel mogelijk zielen met hem mee te nemen naar de verdoemenis. Jezus houdt nog steeds van u. Ja, houdt nog even vol want Hij heeft de wereld al overwonnen (Joh 16:33).

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Wees dankbaar en zie op Jezus

Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.Uw situatie kan soms maken dat uw besluiten ondoordacht zijn! Een crisis kan u (onbewust) zo in een hoek drukken...

Gods weg is de beste

De weg des Heren is een beschutting voor de oprechten, maar onheil voor de bedrijvers van ongerechtigheid.In Genesis 31 lezen we over het verhaal van Jacob. Laban (zijn oom) probeerde Jacob zo vaak (als hij maar kon) voor de gek te houden. Jacob besprak dit met Lea en...

De Heer heeft uw offers gezien

Nu weet ik, dat de Here zijn gezalfde de overwinning geeft, Hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel met de machtige heilsdaden zijner rechterhand.God dienen moet ons kosten. Ja, er is een prijs hieraan gekoppeld! De activiteiten die voor ons dierbaar zijn ruilen we...

Weet u wie Jezus is?

Jezus antwoordde en zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is.In Matteus 16:13 stelt Jezus een heel interessante vraag aan Zijn discipelen namelijk: "Wie zeggen de mensen dat ik ben?"...

Zien zij Jezus in mij?

Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen.In de Bijbel kunnen wij heel veel leren als het gaat om, hoe we met elkaar horen om te gaan. Zo staat er geschreven om niet te zweren, maar ons ja, moet ja zijn, en ons nee, moet nee zijn! (Mat 5:37) Laten we deze...

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 2

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.