0
(0)

Exodus 17:11 NBG51

En wanneer Mozes zijn hand ophief, had Israël de overhand, maar wanneer hij zijn hand liet zakken, had Amalek de overhand.

In Exodus 17:8-15 lezen we een heel belangrijke strategie die de Heer gegeven heeft aan Israel om de vijand Amalek te verslaan.

Mozes, Aaron en Chur (de ouderen) gingen de bergtop op (voor gebed) terwijl Jozua (de jongeren) met strijders (die hij uit moest kiezen) het gevecht tegen Amalek (de vijand) aanging. Op het moment dat Mozes zijn hand ophief hadden de Israëlieten de overhand, en op het moment dat hij zijn hand liet zakken had Amalek de overhand.

Geestelijk is dat niet anders! We moeten stand blijven houden en niet ervan uitgaan dat, omdat we de overwinning of doorbraak hebben, we niet meer hoeven te bidden.

Wanneer het eventjes beter met u gaat dan sust de duivel u in slaap, u bent (door overmoed) minder toegewijd en u stopt zelfs met God ernstig te zoeken! Stand blijven houden, blijven bidden, en nooit opgeven is uw garantie om structureel de vijand te verslaan! Blijf daarom altijd toegewijd aan de Heer (ook al gaat het al beter met u), dan zal de overwinning structureel en duurzaam zijn.

Op het moment dat Mozes zijn hand ophief hadden de Israelieten de overhand, en op het moment dat hij zijn hand liet zakken had Amalek de overhand.

Wilt u een 1 daagse (calpol-achtige) overwinning of een voor-altijd-durende overwinning? Blijf daarom standhouden ook al gaat het beter.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Hij zal u beschermen

Hij zal u beschermen

Hebt de Here lief, al zijn gunstgenoten; de Here bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de trotsen.Lees Psalmen 31 goed door en identificeer sleutelverzen om u te helpen om dieper te gaan met de Heilige Geest. We zien dat David in meer dan de helft van...

read more
Verkondig Gods koninkrijk

Verkondig Gods koninkrijk

Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.We hebben allemaal onze vaardigheden en talenten die we in tijd hebben ontwikkeld. We hebben een baan (of doen hier en daar klusjes) om zo geld...

read more
Wat heeft u te bieden?

Wat heeft u te bieden?

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.Laten we samen lezen in Matteüs 13:1-2: Op die dag ging Jezus het huis uit en Hij zat bij de zee. En vele scharen vergaderden zich bij Hem, zodat Hij in een schip...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.