3
(4)

Loading

Jeremia 17:7 NBG51

Gezegend is de man die op de Here vertrouwt, wiens betrouwen de Here is;

In 2 Koningen 20 lezen we het verhaal van Hizkia (uit het geslacht van koning David) die op zijn 25ste koning werd over Juda. Hij deed wat recht was in de ogen van de Heer. Op een gegeven moment in tijd werd hij dodelijk ziek en kreeg via de profeet Jesaja een woord van God dat Hij zou sterven. Ga maar eens na dat u te horen krijgt dat u dit jaar zal sterven en de nodige voorbereidingen alvast mag treffen. Wat gaat u doen?

In 2 Koningen 20:2-3 lezen we hoe Hizkia hierop reageerde. Toen keerde hij zijn gelaat naar de wand en bad tot de Here: Ach, Here, gedenk toch, dat ik voor uw aangezicht in trouw en met een volkomen toegewijd hart gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in uw ogen. En Hizkia weende luid.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Wat hier opvalt, is het feit dat hij zijn gezicht naar de wand keerde en tot God bad. Hij keek dus niet naar de omstandigheden, maar vertrouwde erop dat God het laatste woord heeft en dat Hij in staat is de hele situatie om te keren.

Het laatste gedeelte van dit vers is hier het bewijs van. Hizkia weende luid. Hij wilde dus niet sterven en accepteerde de situatie niet en was wanhopig! De vraag aan u is: hoe wanhopig wilt u die doorbraak, die bevrijding en die genezing in uw leven?

Hij keek dus niet naar de omstandigheden, maar vertrouwde erop dat God het laatste woord heeft en dat Hij in staat is de hele situatie om te keren.

Omstandigheden zullen u dag en nacht kwellen, maar de Heer belooft dat wie zijn vertrouwen op Hem stelt als een boom zal zijn gepland aan het water die ongeacht de omstandigheden zal blijven standhouden (Jeremia 17:7-8). Richt uw ogen daarom, alleen op Koning Jezus. Hij is Heer!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Hij zal u beschermen

Hij zal u beschermen

Hebt de Here lief, al zijn gunstgenoten; de Here bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de trotsen.Lees Psalmen 31 goed door en identificeer sleutelverzen om u te helpen om dieper te gaan met de Heilige Geest. We zien dat David in meer dan de helft van...

read more
Verkondig Gods koninkrijk

Verkondig Gods koninkrijk

Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.We hebben allemaal onze vaardigheden en talenten die we in tijd hebben ontwikkeld. We hebben een baan (of doen hier en daar klusjes) om zo geld...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3 / 5. Vote count: 4

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.