Jesaja 65:24 NBG51

En het zal geschieden, dat Ik antwoorden zal, voordat zij roepen; terwijl zij nog spreken, zal Ik verhoren.

In Genesis 25 lezen we een bijzonder verhaal over Isaak, de zoon van Abraham. Isaak was 40 toen hij Rebecca (zijn nicht) tot vrouw nam. We lezen verder dat Rebecca geen kinderen kon krijgen (de moeder van Isaak had ditzelfde probleem). In vers 21 staat een belangrijke sleutel speciaal voor u en voor mij: Nu bad Isaak de Heer voor zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar; en de Heer liet Zich door hem verbidden, en zijn vrouw Rebekka werd zwanger.

Dit leert ons dus een geweldig principe, dat wij de Heer voor doorbraak kunnen verbidden. Isaak was 60 jaar toen zijn kinderen werden geboren. Een berekening wijst uit dat hij dus 20 jaren lang heeft gebeden! Bent u bereid om zo lang te wachten voor uw doorbraak?

Geliefden, weet dat de Heer u nooit in de steek zal laten.

In de wereld van tegenwoordig zou zo een relatie in veel gevallen beëindigd worden, maar Isaak bleef volharden en bidden. De ellende en de pijn rondom zijn halfbroer Ismaël (door keuzes van zijn ouders) waren nog heel vers in zijn geheugen, dus dacht hij: dit mag mij echt niet overkomen!

Hij was trouw aan Rebekka en vastbesloten dat de Heer hem zou verhoren! Isaak heeft 20 jaren lang gebeden en (waarschijnlijk) met heel veel tranen gezaaid. Heeft u dat geduld? Zou u die strijd aankunnen? Geliefden, weet dat de Heer u nooit in de steek zal laten. Blijf daarom bidden en vertrouwen, dan zal Hij u geven de wensen van uw hart!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Vertrouw God eerder

Vertrouw God eerder

En het zal geschieden, dat Ik antwoorden zal, voordat zij roepen; terwijl zij nog spreken, zal Ik verhoren.De Heer verlangt ernaar om u te zegenen, maar het is belangrijk dat u wegdoet, alles wat de Heer bedroeft. Denk goed na over de dingen waar u dagelijks voor...

read more
Zonde verlamd en verblind

Zonde verlamd en verblind

De zonde spreekt tot de goddeloze diep in zijn hart; – geen vrees voor God staat hem voor ogen – want zij vleit hem in zijn eigen ogen, totdat men zijn ongerechtigheid ontdekt en haat. De woorden van zijn mond zijn onheil en bedrog, hij laat na verstandig en goed te...

read more
Jezus komt spoedig

Jezus komt spoedig

Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden;Tegenwoordig is het waarlijk een uitdaging om een integer leven te leiden, maar het is wel de beste keuze. De wereld...

read more