0
(0)

Psalmen 9:16-17

De tegenstanders zijn in de kuil gevallen die zij voor anderen groeven, ze zijn in hun eigen val gelopen! De Here is beroemd om de wijze waarop Hij de slechte mensen met hun eigen wapens straft! 

Shalom geliefden en kinderen van de Allerhoogste, de volgende tekst uit de psalmen heeft een mooie belofte voor u.

Psalmen 9:10-11 Daarom is de Here een burcht voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood. Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o Here.

Let op de belofte in vers 11. Ja, misschien wordt u overweldigd door gedachten van eenzaamheid, afwijzing, faalangst en noem maar op. Verander vandaag uw prioriteiten en zoek Hem in alles wat u onderneemt, want zij die Hem zoeken verlaat Hij nooit! U hoort het: nooit!

De duivel zal u misleiden en voor u liegen, maar gebruik deze belofte uit de Bijbel als wapen om hem de mond te snoeren! En ja, het kan best voorkomen dat mensen u belagen, u kwetsen en dingen uithalen die onacceptabel zijn. Vertrouw en zoek de Heer ook in deze gevallen.

Verander vandaag uw prioriteiten en zoek Hem in alles wat u onderneemt, want zij die Hem zoeken verlaat Hij nooit!

Kijk wat hij in de volgende tekst over de goddelozen (zij die zich laten gebruiken door de duivel) te zeggen heeft. Psalmen 9:16-17 De tegenstanders zijn in de kuil gevallen die zij voor anderen groeven, ze zijn in hun eigen val gelopen! De Here is beroemd om de wijze waarop Hij de slechte mensen met hun eigen wapens straft! 

Blijf daarom dicht bij de Heer zoals Mozes die God naderde op de berg. Toen hij terugkwam zagen de Israëlieten hoe zijn gezicht een aparte glans had. Jawel, hoe dichter we bij de Here zijn hoe meer we op Hem gaan lijken.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Wees dankbaar en zie op Jezus

Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.Uw situatie kan soms maken dat uw besluiten ondoordacht zijn! Een crisis kan u (onbewust) zo in een hoek drukken...

Gods weg is de beste

De weg des Heren is een beschutting voor de oprechten, maar onheil voor de bedrijvers van ongerechtigheid.In Genesis 31 lezen we over het verhaal van Jacob. Laban (zijn oom) probeerde Jacob zo vaak (als hij maar kon) voor de gek te houden. Jacob besprak dit met Lea en...

De Heer heeft uw offers gezien

Nu weet ik, dat de Here zijn gezalfde de overwinning geeft, Hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel met de machtige heilsdaden zijner rechterhand.God dienen moet ons kosten. Ja, er is een prijs hieraan gekoppeld! De activiteiten die voor ons dierbaar zijn ruilen we...

Weet u wie Jezus is?

Jezus antwoordde en zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is.In Matteus 16:13 stelt Jezus een heel interessante vraag aan Zijn discipelen namelijk: "Wie zeggen de mensen dat ik ben?"...

Wees niet hoogmoedig en trots

Behoed ook uw knecht voor overmoed, laat die over mij niet heersen; dan ben ik onberispelijk en vrij van grove overtreding.Hoogmoed en trots zullen uw zegen maar in het bijzonder het werk van de Heer altijd dwarsbomen. Wees daarom alert geliefden en zorg ervoor, dat...

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.