3
(4)

Loading

Psalmen 9:16-17

De tegenstanders zijn in de kuil gevallen die zij voor anderen groeven, ze zijn in hun eigen val gelopen! De Here is beroemd om de wijze waarop Hij de slechte mensen met hun eigen wapens straft! 

Hem komt De volgende tekst uit het boek Psalmen heeft een mooie belofte speciaal voor u.

Psalmen 9:10-11 Daarom is de Here een burcht voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood. Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o Here.

Let op de belofte in vers 11. Ja, misschien wordt u overweldigd door gedachten van eenzaamheid, afwijzing, faalangst en noem maar op. Verander vandaag uw prioriteiten en zoek Hem in alles wat u onderneemt, want degenen die Hem zoeken verlaat Hij nooit! U hoort het: nooit!

De duivel zal u misleiden met leugens, maar gebruik deze belofte uit de Bijbel als wapen om hem de mond te snoeren! En ja, het kan best voorkomen dat mensen u belagen, u kwetsen en handelingen plegen die onacceptabel zijn. Vertrouw en zoek de Heer ook in deze gevallen want: Hem komt de wrake toe en Hij zal het vergelden! (Romeinen 12:19)

Verander vandaag uw prioriteiten en zoek Hem in alles wat u onderneemt, want degenen die Hem zoeken verlaat Hij nooit!

In Psalmen 9:16-17 lezen we hoe goddelozen (degenen die zich laten gebruiken door de duivel) in diezelfde kuil vallen die ze voor anderen gegraven hebben

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Blijf daarom voor zover het van u afhangt dicht bij de Heer zoals Mozes dat op de berg deed toen Hij 40 dagen en nachten bij de Heer was. Toen hij terugkwam zagen de Israëlieten hoe zijn gezicht een aparte glans had! Geliefden, hoe dichter we bij de Here zijn hoe meer we op Hem gaan lijken.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Wees dankbaar en zie op Jezus

Wees dankbaar en zie op Jezus

Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.Uw situatie kan soms maken dat uw besluiten ondoordacht zijn! Een crisis kan u (onbewust) zo in een hoek drukken...

read more
Gods weg is de beste

Gods weg is de beste

De weg des Heren is een beschutting voor de oprechten, maar onheil voor de bedrijvers van ongerechtigheid.In Genesis 31 lezen we over het verhaal van Jacob. Laban (zijn oom) probeerde Jacob zo vaak (als hij maar kon) voor de gek te houden. Jacob besprak dit met Lea en...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3 / 5. Vote count: 4

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.