3.3
(7)

Loading

Psalmen 10:29

De weg des Heren is een beschutting voor de oprechten, maar onheil voor de bedrijvers van ongerechtigheid.

In Genesis 31 lezen we over het verhaal van Jacob. Laban (zijn oom) probeerde Jacob zo vaak (als hij maar kon) voor de gek te houden. Jacob besprak dit met Lea en Rachel en zeide, dat Laban (hun vader) hem heeft bedrogen en zijn loon tienmaal veranderde, maar God heeft niet toegelaten dat hij benadeeld werd (Genesis 31:7)

We moeten het onderkennen geliefden, als Gods zegen op u rust, zal geen enkele obstakel en geen enkele berg uw succes in de weg staan.

Gehoorzaam zijn aan de Heer zal tijdens deze cruciale momenten doorslaggevend zijn voor groei. Jacob gehoorzaamde Gods instructies om terug te gaan naar zijn vaderen en zijn maagschap en daarom zegende de Heer hem (Genesis 31:3). We moeten het onderkennen geliefden, als Gods zegen op u rust, zal geen enkele obstakel en geen enkele berg uw succes in de weg staan.

Laat dit Bijbelgedeelte u aanmoedigen om door te blijven gaan en nooit en nimmer op te geven. Amen? De weg met Jezus is één van vrede, rust, blijdschap en zegen! Hij zal voor de oprechten die Zijn wegen bewandelen een beschutting zijn (Spreuken 10:29) en Hij zal hen verlossen (Psalmen 7:11).

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Bidt dat de geest van Laban verre blijft van u en kies voor de Heer want Zijn weg is de beste: ja, de beste altijd! Gelooft u dat Gods weg de beste is?

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Wees dankbaar en zie op Jezus

Wees dankbaar en zie op Jezus

Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.Uw situatie kan soms maken dat uw besluiten ondoordacht zijn! Een crisis kan u (onbewust) zo in een hoek drukken...

read more
De Heer heeft uw offers gezien

De Heer heeft uw offers gezien

Nu weet ik, dat de Here zijn gezalfde de overwinning geeft, Hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel met de machtige heilsdaden zijner rechterhand.Wanneer we Gods hand willen zien dan moet het ons wat kosten. Ja, er is een prijs hieraan gekoppeld! De activiteiten die...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3.3 / 5. Vote count: 7

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.