Gebeden ter inspiratie

En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort. 1 Joh 5:14

Roep tot de Here

Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet. Jeremia 33:3

De getuigenis van...

Pastor Jonathan deelt zijn ervaring en de wijze lessen om eenieder te inspireren.

Bidt met ons mee

Laten wij éénparig bidden en verlangen naar doorbraak in ons land en de volgende 10 onderwerpen gedenken.

Dank U Heer

Dank U Heer

Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden. Een gebed van dankbaarheid: Vader in de hemel, hoe zou ik U niet kunnen danken? Alleen al voor het geven van een nieuwe dag, dat ik mag leven, dat de zon schijnt en dat het regent, dat ik mijn kinderen...

Het zondaarsgebed

Het zondaarsgebed

Want genadig en barmhartig is de Here, uw God: Hij zal het aangezicht niet van u afwenden, indien gij tot Hem wederkeert.Heeft u Jezus nog niet geaccepteerd in uw leven? Doe dat middels het volgende gebed: Vader in de hemel, ik erken, dat ik een zondaar ben, die uw...

Bidt met ons mee

Bidt met ons mee

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;Laten wij éénparig bidden en verlangen naar doorbraak in ons land en de volgende 10 onderwerpen gedenken. Bidt voor vergeving van zonden zodat God...