Loading

Gebeden ter inspiratie

En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort. 1 Joh 5:14

Roep tot de Here

Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet. Jeremia 33:3

De getuigenis van...

Pastor Jonathan deelt zijn ervaring en de wijze lessen om eenieder te inspireren.

Bidt met ons mee

Laten wij éénparig bidden en verlangen naar doorbraak in ons land en de volgende 10 onderwerpen gedenken.

Gebed voor uw gezin

Gebed voor uw gezin

De Here is met mij, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?Het is zo belangrijk om dagelijks ons gezin in Gods handen te leggen.  Neem de volgende 10 gebedspunten mee bij het bidden. De Here zal uit de hemel horen en uw gebed verhoren!01. Bidt voor vergeving...

Gebed voor mijn gezin

Gebed voor mijn gezin

Bij God vinden wij bescherming, Hij is onze kracht. In de moeilijkste omstandigheden bleek steeds weer dat Hij ons te hulp komt.Het is van belang dat wij ons gezin dagelijks leggen in Gods handen. We mogen geen moment verslappen, want door uw gebed worden engelen de...

Dank U Heer

Dank U Heer

Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden. Vaak genoeg vergeten we waar we vandaan komen. We zijn misschien iets geworden in de maatschappij en zijn de mensen vergeten die u indirect hebben geholpen. Velen beweren dat ze door keihard te werken...

Het zondaarsgebed

Het zondaarsgebed

Want genadig en barmhartig is de Here, uw God: Hij zal het aangezicht niet van u afwenden, indien gij tot Hem wederkeert.Heeft u Jezus nog niet geaccepteerd in uw leven? Doe dat middels het volgende gebed: Vader in de hemel, ik erken dat ik een zondaar ben, die u...

Bidt met ons mee

Bidt met ons mee

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;Laten wij éénparig bidden en verlangen naar doorbraak in ons land en de volgende 10 onderwerpen gedenken. Bidt voor vergeving van zonden zodat God...

NumberMaandInspirationFB Shares
1Junibidt-met-ons-mee

2Junihet-zondaarsgebed

3Julidank-u-heer

4Novembergebed-voor-mijn-gezin