0
(0)

Psalmen 31:24 NBG51

Hebt de Here lief, al zijn gunstgenoten; de Here bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de trotsen.

Lees Psalmen 31 goed door en identificeer sleutelverzen om u te helpen om dieper te gaan met de Heilige Geest. We zien dat David in meer dan de helft van dit hoofdstuk over zijn tegenslagen tot de Heer bad.

Het is zo erg dat hij in vers 13 de volgende gedachten met ons deelde namelijk: dat hij als een dode en als gebroken vaatwerk is geworden, vergeten en niet gezien door mensen. Hoe erg kan dat zijn? Misschien heeft u ook momenten in uw leven gekend waar u zich gebroken en verloren voelde zoals David.

David deed iets bijzonders waar we zeker van kunnen leren. We lezen dat, terwijl vrees en angst hem overviel, hij zijn hulp bij de Heer zocht. Velen weten het inmiddels: God komt en geeft doorbraak (voor ons soms heel mysterieus) op het moment dat we het niet verwachten.

Ja, op het moment dat gedachten ons kapot overvallen dat het met jou gedaan is dan grijpt Hij in! Psalmen 31:23 bevestigd dit des te meer: Terwijl ik in mijn angst dacht: ik ben verbannen uit uw oog – hebt Gij voorwaar mijn luide smekingen gehoord, toen ik tot U riep om hulp.

Velen weten het inmiddels: God komt en geeft doorbraak (voor ons soms heel mysterieus) op het moment dat we het niet verwachten.

Geliefden, de Heer belooft in vers 24 aan eenieder die Hem lief hebben: bescherming en voorziening! Blijf dus dwars door alles heen op Hem bouwen en vertrouwen. Breng uw zaak bij de Heer en geef nooit op, want Hij zal u de doorbraak geven op een onbewaakt moment.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Verkondig Gods koninkrijk

Verkondig Gods koninkrijk

Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.We hebben allemaal onze vaardigheden en talenten die we in tijd hebben ontwikkeld. We hebben een baan (of doen hier en daar klusjes) om zo geld...

read more
Wat heeft u te bieden?

Wat heeft u te bieden?

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.Laten we samen lezen in Matteüs 13:1-2: Op die dag ging Jezus het huis uit en Hij zat bij de zee. En vele scharen vergaderden zich bij Hem, zodat Hij in een schip...

read more
Blijf standhouden en bidden

Blijf standhouden en bidden

En wanneer Mozes zijn hand ophief, had Israël de overhand, maar wanneer hij zijn hand liet zakken, had Amalek de overhand.In Exodus 17:8-15 lezen we een heel belangrijke strategie die de Heer gegeven heeft aan Israel om de vijand Amalek te verslaan.Mozes, Aaron en...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.