3
(5)

Loading

Psalmen 4:9 NBG51

In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen.

In het boek Handelingen lezen we veel over hoe christenen werden verdrukt. Zo liet Herodes Jacobus, de broer van Johannes, ombrengen en nam ook Petrus in hechtenis (Handelingen 12). Echter werd hij vanwege het paasfeest nog niet gedood.

In vers 5 lezen we dat Petrus die in de gevangenis was, door de gemeente werd ondersteund door voortdurend tot God te bidden. Wanneer we dit doornemen dan zien we iets opmerkelijks in vers 6. Hier staat er: Toen nu Herodes van plan was hem te doen voorkomen,

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

lag Petrus die nacht te slapen tussen twee soldaten, geboeid met twee ketenen, en schildwachten hielden voor de deur der gevangenis de wacht. Als u wist dat u de volgende dag zou omkomen zou u kunnen slapen? Petrus kon slapen omdat hij wist wie hij was en dat de Heer Zijn leidsman is. Dat is hier de enige verklaring voor.

Het voortdurende gebed van de gemeente heeft Gods hand via een Engel ertoe bewogen om Petrus te redden. Eerst dacht hij dat het om een gezicht ging, maar later had hij door dat het werkelijkheid was. We lezen in vers 11: En Petrus, tot zichzelf gekomen, zeide: Nu weet ik waarlijk, dat de Here zijn engel uitgezonden heeft en mij gerukt heeft uit de hand van Herodes en uit al wat het volk der Joden verwachtte.

Petrus kon slapen omdat hij wist wie hij was en dat de Heer Zijn leidsman is. Dat is hier de enige verklaring voor.

Wanneer we weten wie we zijn zullen wij te midden van turbulentie als een roos slapen.  Koning David wist er alles van want in Psalmen 4:9 zegt hij: In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Here , doet mij veilig wonen.

Hoe goed kent u uw positie in Christus?

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Zonde verlamd en verblind

Zonde verlamd en verblind

De zonde spreekt tot de goddeloze diep in zijn hart; – geen vrees voor God staat hem voor ogen – want zij vleit hem in zijn eigen ogen, totdat men zijn ongerechtigheid ontdekt en haat. De woorden van zijn mond zijn onheil en bedrog, hij laat na verstandig en goed te...

read more
Jezus komt spoedig

Jezus komt spoedig

Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden;Tegenwoordig is het waarlijk een uitdaging om een integer leven te leiden, maar het is wel de beste keuze! De wereld...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3 / 5. Vote count: 5

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.