Romeinen 6:6-7 NBG51

Dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn; want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.

Er zijn gelovigen die al jaren bekeerd zijn, maar als we kijken naar hun daden dan rijst de vraag in ons op: dienen wij dezelfde God? De God die mensen veranderd, de God die vernieuwd en bovendien onderwijst door de kracht van Zijn Heilige Geest in ons.

De tekst in Romeinen 6:6-7 is daar heel duidelijk over. Omdat de oude mens is gekruisigd door het geloof in Jezus, is de kracht van het lichaam van de zonde ontnomen. Jawel, dat wat ons drijft om God ongehoorzaam te zijn is weggenomen.

Paulus zegt verder in Romeinen 7:15-17 Want wat ik uitwerk, weet ik niet; want ik doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik. Indien ik nu wat ik niet wens, toch doe, stem ik toe, dat de wet goed is. Maar dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde, die in mij woont.

Dagelijks gaan wij de strijd aan moeten gaan tegen de werken van het vlees. Dagelijks moeten wij besluiten om het vlees haar zin niet te geven. Dagelijks moeten wij belijden niet langer meer slaaf te zijn van de zonde! Bent u bereid om dat te doen?

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Vertrouw God eerder

Vertrouw God eerder

En het zal geschieden, dat Ik antwoorden zal, voordat zij roepen; terwijl zij nog spreken, zal Ik verhoren.De Heer verlangt ernaar om u te zegenen, maar het is belangrijk dat u wegdoet, alles wat de Heer bedroeft. Denk goed na over de dingen waar u dagelijks voor...

read more
Bidt want God luistert

Bidt want God luistert

En het zal geschieden, dat Ik antwoorden zal, voordat zij roepen; terwijl zij nog spreken, zal Ik verhoren.In Genesis 25 lezen we een bijzonder verhaal over Isaak, de zoon van Abraham. Isaak was 40 toen hij Rebecca (zijn nicht) tot vrouw nam. We lezen verder dat...

read more
Zonde verlamd en verblind

Zonde verlamd en verblind

De zonde spreekt tot de goddeloze diep in zijn hart; – geen vrees voor God staat hem voor ogen – want zij vleit hem in zijn eigen ogen, totdat men zijn ongerechtigheid ontdekt en haat. De woorden van zijn mond zijn onheil en bedrog, hij laat na verstandig en goed te...

read more