2.3
(3)

Loading

Romeinen 6:6-7 NBG51

Dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn; want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.

Er zijn gelovigen die al jaren bekeerd zijn, maar als we kijken naar hun daden dan rijst de vraag in ons op: dienen wij dezelfde God? De God die mensen veranderd, de God die vernieuwd en bovendien onderwijst door de kracht van Zijn Heilige Geest in ons.

De tekst in Romeinen 6:6-7 is daar heel duidelijk over. Omdat de oude mens is gekruisigd door het geloof in Jezus, is de kracht van het lichaam van de zonde ontnomen.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Jawel, dat wat ons drijft om God ongehoorzaam te zijn is weggenomen.

Dagelijks moeten we belijden en proclameren om niet langer meer slaaf te zijn van de zonde!

Paulus zegt verder in Romeinen 7:15-17 Want wat ik uitwerk, weet ik niet; want ik doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik. Indien ik nu wat ik niet wens, toch doe, stem ik toe, dat de wet goed is. Maar dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde, die in mij woont.

Dagelijks gaan we de strijd aan moeten gaan tegen de werken van het vlees. Dagelijks moeten we besluiten om het vlees haar zin niet te geven. Dagelijks moeten we belijden en proclameren om niet langer meer slaaf te zijn van de zonde! Bent u bereid om dat te doen?

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Zonde verlamd en verblind

Zonde verlamd en verblind

De zonde spreekt tot de goddeloze diep in zijn hart; – geen vrees voor God staat hem voor ogen – want zij vleit hem in zijn eigen ogen, totdat men zijn ongerechtigheid ontdekt en haat. De woorden van zijn mond zijn onheil en bedrog, hij laat na verstandig en goed te...

read more
Jezus komt spoedig

Jezus komt spoedig

Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden;Tegenwoordig is het waarlijk een uitdaging om een integer leven te leiden, maar het is wel de beste keuze! De wereld...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 2.3 / 5. Vote count: 3

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.