3.4
(5)

Loading

2 Korinthiërs 4:18 NBG51

Daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.

Paulus zegt heel duidelijk in 2 Korinthiërs 4 dat we onze focus niet kwijt mogen raken en dat vooral onze ogen gericht moeten blijven op Jezus. Wordt dus niet moedeloos, want de omstandigheden zullen u misschien pijn doen, maar Gods Heilige Geest zal u dagelijks van binnen vernieuwen. U ervaart nu pijn, verdrukking en hebt zware tegenslagen te verduren, maar weet dat dit van tijdelijke aard is.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Jezus heeft ons immers belooft dat Hij heengaat om onze plaats voor te bereiden en ons, in tijd, terug te nemen tot zich om te zijn waar Hij is (Joh 14:2-3). Geloof mij, de dingen van de wereld kunnen u angst aanjagen en deze kunnen ons heel erg verdrietig maken. Ja, velen zijn hieraan zelf bezweken en hebben het pad van de Heer gelaten, denkende dat de Heer hen verlaten heeft.

Wordt dus niet moedeloos want de omstandigheden zullen u misschien pijn doen, maar Gods Heilige Geest zal u dagelijks van binnen vernieuwen.

We gaan dagelijks keuzes moeten maken lieve lezer, en daarom is het van belang Gods wil te kennen voor uw leven zodat u weet wanneer we misleid worden door de duivel. Zo hebben Adam en Eva de eeuwigheid verspeelt door de slang de gelegenheid te geven. Houdt stand zegt de Bijbel, en biedt weerstand zodat de duivel van u mag vlieden (Jacobus 4:7). Houdt daarom goede moed, zoals Jezus dat instrueert, want Hij heeft de wereld overwonnen (Johannes 16:33).

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Breng de Heer dank

Breng de Heer dank

Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten.Het is van belang om te weten waar wij vandaan komen, en wat de Heer in ons...

read more
Liefde zonder grenzen

Liefde zonder grenzen

Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.Vaak genoeg laten wij ons (eerst) leiden door onze waarneming en dan...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3.4 / 5. Vote count: 5

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.