3
(4)

Loading

Kolossenzen 3:16 NBG51

Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten.

Het is van belang om te weten waar wij vandaan komen, en wat de Heer in ons leven heeft gedaan. Door Zijn Heilige Geest kunnen wij nu het goede van het kwade onderscheiden. Kolossenzen 3:16 benadrukt des te meer dat wij nu in staat zullen zijn om elkander te leren en terecht te wijzen door de wijsheid uit het woord van God.

Wij horen uiteraard te erkennen dat alle inzicht en wijsheid van de Heer is. Dat is ook de reden waarom genoemde tekst eindigt met: breng dank aan de Heer in uw harten. Velen zijn vandaag de dag iets geworden in de maatschappij, maar vergeten vaak genoeg dat er mensen om hen heen waren die hun geholpen hebben.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties

Uw ouders, een familielid, een medestudent of misschien zelf een goede relatie. Zoals de Heer u oproept om dankbaar te zijn, bewijs ook zo degenen die een bijdrage hebben geleverd aan uw situatie, eer en bid voor hen. Het klopt ja, vaak genoeg verwonderen mensen zich hoe u met inzicht en wijsheid spreekt, hoe u anderen misschien adviseert en voornamelijk in de liefde anderen op hun fouten wijst. Vergeet een ding niet: geef God eerst eer en breng Hem eerst dank!

Ook Paulus was heel dankbaar dat gelovigen het evangelie hielpen verkondigen en voelde zich niet te groot om zijn dankbaarheid te uiten. In de Filippenzen brief schrijft hij in hoofdstuk 1 vers 3: ‘Ik dank mijn God, zo dikwijls ik uwer gedenk;‘ Kijk om u heen en ga bij uzelf te rade? Wie moet u op de eerste plaats dankbaar zijn voor de persoon die u vandaag de dag geworden ben?

Velen zijn vandaag de dag iets geworden in de maatschappij, maar vergeten vaak genoeg dat er mensen om hen heen waren die hun geholpen hebben.

Laten we op de eerste plaats God dank brengen (Filippenzen 4:6) niet alleen wanneer het goed gaat, maar onder alle omstandigheden!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Liefde zonder grenzen

Liefde zonder grenzen

Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.Vaak genoeg laten wij ons (eerst) leiden door onze waarneming en dan...

read more
Mijn naam opschrijven

Mijn naam opschrijven

Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon.Ik heb ooit eens een programma op Shalom gevolgd (april, 2016) waar de volgende stelling op tafel...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3 / 5. Vote count: 4

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.