3.4
(5)

Loading

1 Korinthiërs 3:2‭-‬3 NBG51

Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, want dat kondt gij nog niet verdragen. Ja, dat kunt gij ook nu [nog] niet, want gij zijt nog vleselijk. Want als er onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleselijk, en leeft gij niet als (onveranderde) mensen?

De Bijbel leert ons in 1 Korinthiërs 3:2-3 dat wanneer gelovigen onderling nog ruziën het alleen maar een bevestiging is dat ze niet zijn veranderd. Het is en blijft een uitdaging omdat we ons dagelijks moeten bekeren van oude en slechte gewoonten. Wij moeten allemaal het verlangen hebben om te veranderen naar het beeld van Jezus Christus. Hoe kunt u bekeert zijn, de gemeente bezoeken en nog steeds hetzelfde zijn?

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Terwijl u in de dienst bent zit u naast een gelovige, die bijna continu naar toilet moet en steeds langs u heen moet. Of, u bent bezig te luisteren naar het woord van God en u hoort gelovigen continu praten en giechelen. Kortom, u wordt steeds uit uw concentratie gehaald. Wat doet u? Lieve lezer, uw reactie zal bepalend zijn!

U hoort in de wandelgangen dat er slecht over u gesproken wordt, en u komt te horen wie de vuurstarter is. De stap die u daarna onderneemt, zal doorslaggevend zijn. Uiteraard kunnen er veel ergere dingen gebeuren waar u geen antwoord op heeft. Dit zijn de momenten waar u zichzelf de vraag moet stellen: “Wat zou Jezus doen op mijn plaats”?

Hoe kunt u bekeert zijn, de gemeente bezoeken en nog steeds hetzelfde zijn?

Zo kunnen er gebeurtenissen plaatsvinden die ‘de oude mens in u’ willen activeren. Wees alert en waakzaam, en laat u niet misleiden, want de duivel zal er alles aan doen om u tot zonde te verleiden!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Breng de Heer dank

Breng de Heer dank

Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten.Het is van belang om te weten waar wij vandaan komen, en wat de Heer in ons...

read more
Liefde zonder grenzen

Liefde zonder grenzen

Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.Vaak genoeg laten wij ons (eerst) leiden door onze waarneming en dan...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3.4 / 5. Vote count: 5

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.