0
(0)

 5 total views,  1 views today

1 Korinthiërs 3:2‭-‬3 NBG51

Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, want dat kondt gij nog niet verdragen. Ja, dat kunt gij ook nu [nog] niet, want gij zijt nog vleselijk. Want als er onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleselijk, en leeft gij niet als (onveranderde) mensen?

De Bijbel leert ons in 1 Korinthiërs 3:2-3 dat indien gelovigen onderling nog ruziën het alleen maar een bevestiging is dat zij niet zijn veranderd. Het is en blijft een uitdaging omdat men zich dagelijks moet bekeren van oude en slechte gewoonten. Wij moeten allemaal het verlangen hebben om te veranderen naar het beeld van Jezus Christus.

Terwijl u in de dienst bent zit er iemand te schoppen en te trappen aan uw stoel. U bent bezig te luisteren naar de prediking en men zit continu te praten of te giechelen. Wat doet u? Uw reactie zal bepalend zijn.

U hoort in de wandelgangen dat men over u een leugen verspreid, en u komt te horen wie de vuurstarter is. De stap die u onderneemt, zal doorslaggevend zijn. Uiteraard kunnen er veel ergere dingen gebeuren waar u geen antwoord op heeft. Dit zijn de momenten waar u zichzelf de vraag moet stellen: “Wat zou Jezus doen op mijn plaats”?

Wij moeten allemaal het verlangen hebben om te veranderen naar het beeld van Jezus Christus.

Laten we de Heer vragen om Zijn leiding en dat de vrucht van de Heilige Geest ten volle in ons gezien mag worden.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Breng de Heer dank

Breng de Heer dank

Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten.Het is van belang om te weten waar wij vandaan komen, en wat de Heer in ons...

read more
Liefde zonder grenzen

Liefde zonder grenzen

Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.Vaak genoeg laten wij ons (eerst) leiden door onze waarneming en dan...

read more
Mijn naam opschrijven

Mijn naam opschrijven

Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon.Ik heb ooit eens een programma op Shalom gevolgd (april, 2016) waar de volgende stelling op tafel...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.