5
(4)

Loading

Psalmen 34:2 NBG51

Ik wil de Here te allen tijde prijzen, bestendig zij zijn lof in mijn mond.

Het is zo een uitdaging om God te vertrouwen terwijl uw zintuigen andere dingen waarnemen waar de uitkomst haast makkelijk af te lezen is. Toen Jozua de strijd aanging tegen Ai liet hij zich door hen verslaan en sloeg zelf op de vlucht in de richting van de woestijn (Jozua 8:15).

De vijand zal hierdoor misschien het idee hebben de strijd al gewonnen te hebben, maar men zal altijd verwonderd opkijken wanneer Gods wegen en gedachten openbaar worden. Daarom het advies om de Heer te vertrouwen en alvast dank te zeggen voor elke situatie. Situaties zullen u helpen om verder te groeien, want meestal zijn tegenslagen juist opstapjes om hoger in Gods koninkrijk te komen.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Jawel, tranen zullen vallen en u zult verdriet en pijn lijden en misschien zelfs angstig van de situatie worden. Weet geliefden dat de Heer nabij eenieder is die Hem aanroepen in waarheid (Psalmen 145:18).

De vijand zal hierdoor misschien het idee hebben de strijd al gewonnen te hebben, maar men zal altijd verwonderd opkijken wanneer Gods wegen en gedachten openbaar worden.

Zie wat Habakuk ervoer in de geest en wat voor openbaring en zegen hij met ons deelt. Hij zegt in Habakuk 3:17‭-‬19 Al zou de vijgeboom niet bloeien, en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen; al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stallingen zijn, nochtans zal ik juichen in de Here, jubelen in de God van mijn heil. De Here Here is mijn kracht: Hij maakt mijn voeten als die der hinden, Hij doet mij treden op mijn hoogten. Dank de Heer voor elke situatie en weet dat Hij het gedachten koestert van vrede, zegen en bovenal gunst!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Breng de Heer dank

Breng de Heer dank

Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten.Het is van belang om te weten waar wij vandaan komen, en wat de Heer in ons...

read more
Liefde zonder grenzen

Liefde zonder grenzen

Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.Vaak genoeg laten wij ons (eerst) leiden door onze waarneming en dan...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 5 / 5. Vote count: 4

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.