4.3
(6)

Loading

Jesaja 65:24 NBG51

En het zal geschieden, dat Ik antwoorden zal, voordat zij roepen; terwijl zij nog spreken, zal Ik verhoren.

De Heer verlangt ernaar om u te zegenen, maar het is belangrijk dat u wegdoet, alles wat de Heer bedroeft. Denk goed na over de activiteiten waar u dagelijks voor kiest boven Hem. Lees de toelichting die gegeven is per Bijbelgedeelte goed door.

Jeremia 17:5 Zo zegt de Here: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Here wijkt;

Ga eens voor uzelf na en denk aan de dingen die u dagelijks doet: bouw ik op God of bouw ik op mijn eigen vaardigheid, kennis en wijsheid? Het moment dat u iets onderneemt en de Heer niet betrekt, Hem niet eert en Hem niet vertrouwt omdat u het zelf denkt te kunnen, geeft dan aan dat u Hem niet nodig heeft.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

De Bijbel zegt: u bent vervloekt! De tekst in Spreuken 3:5-6 onderstreept dit heel duidelijk.

Jeremia 17:6 hij toch zal zijn als een kale struik in de steppe, die het niet merkt, als er iets goeds komt, maar staat in dorre oorden in de woestijn, een ziltachtig, onbewoond land.

Het moment dat u God niet vertrouwt in uw keuzes zal u ‘verblijven’ in dorre oorden. Dit betekent: het resultaat van uw zwoegen en dus alles wat u onderneemt, zal dor en droog zijn. Alle mensen om u heen zullen verfrist (lees: gezegend) worden, maar aan u gaat het op mysterieuze manier voorbij! U verdient EURO 1000, maar u heeft EURO 1200 nodig. U hebt gek genoeg altijd een tekort, ook al verdient u EURO 20000. Het resultaat van uw zwoegen zal dorheid & frustratie op frustratie geven.

Het moment dat u God niet vertrouwt in uw keuzes zal u ‘verblijven’ in dorre oorden.

Blijf onder alle omstandigheden op God vertrouwen en laat uw hart niet wijken van Hem. Echt, laat de Heer u met dit woord zegenen. Weet dit lieve lezer: Jezus houdt heel veel van u en uw gezin. Vertrouw eerder God dan mensen, omdat Hij u nooit zal teleurstellen.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Jezus komt spoedig

Jezus komt spoedig

Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden;Tegenwoordig is het waarlijk een uitdaging om een integer leven te leiden, maar het is wel de beste keuze! De wereld...

read more
Alleen door geloof in Jezus

Alleen door geloof in Jezus

Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.Vandaag wil ik u bemoedigen met de woorden uit 1 Timoteüs 6:12 waar Paulus ons aanmoedigt om de strijd aan te gaan, maar zegt...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 4.3 / 5. Vote count: 6

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.