3.7
(3)

Loading

Matteüs 18:21-22

Toen kwam Petrus bij Hem en zeide: Here, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal.

Gods zegen geliefden, vandaag wil ik u eraan herinneren om elkaar te vergeven omdat vergeving een weg voor ons zal openen van vrijheid, rust maar bovenal van liefde. Kortom: vergeving zal een weg van genezing banen!

We lezen in Matteüs 18:21-22 het volgende: Toen kwam Petrus bij Hem en zeide: Here, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zeide tot hem: ik zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zeven.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Hoe moeilijk het ook mag zijn laat haat en bitterheid niet in uw hart regeren en geef de duivel geen voet. Wij moeten ervoor kiezen om Gods tent te naderen voor hulp en troost, in plaats van te blijven hangen in het verleden: een moment in tijd van boosheid, haat en bitterheid. Vergeef daarom elkander omdat Hij ons eerst vergeven heeft en bovendien verlangt Hij dat ook van ons.

Want, zegt de Here in Matteüs 6:14,15 indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven.

Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen gestraft te worden, maar Jezus  Christus heeft in onze plaats de prijs betaald. Daarom zullen wij vergeving ontvangen van al onze zonden wanneer wij Hem aannemen en in Hem geloven.

Kortom: vergeving zal een weg van genezing banen!

Laten wij daarom elkander vergeven zodat Gods zegen over ons overvloedig moge zijn.

Gods zegen,
Zs. Lucia Karssen
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Spreken is zilver en zwijgen…

Spreken is zilver en zwijgen…

Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser.In Psalmen 19:15 lezen we (misschien voor velen een heel bekende tekst) het volgende: Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn...

read more
Heer Jezus, wat kan ik doen?

Heer Jezus, wat kan ik doen?

Jezus antwoordde hun en zeide: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, gij zoekt Mij, niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt.Gods zegen geliefden. In Johannes 6 lezen we over de wonderbare spijziging van 5000 zielen. In...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3.7 / 5. Vote count: 3

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.