Psalmen 112:1-3

Halleluja. Welzalig de man, die de Here vreest, die van harte lust heeft in zijn geboden. Zijn nakroost zal machtig zijn op aarde, het geslacht der oprechten zal gezegend worden; overvloed en rijkdom zijn in zijn huis, zijn gerechtigheid houdt voor immer stand.

Ontzag hebben voor de Heer en met blijdschap Zijn geboden gehoorzamen zal ervoor zorgen, dat zegen en overvloed uw deel zullen zijn. Dat is wat de Heer hier belooft.

Foto door: Valdano Samson © 2021

Tevens valt op, dat Gods zegen zich verder uitstrekt tot de generatie na u. Dit moet ons meer dan ooit aanmoedigen om duurzaam te investeren in het goede, omdat dit schatten zijn waar mot en roest niet kunnen komen (Math 6:19).

Zij die investeren in het goede zullen het zelfs beter doen

Vandaag de dag hebben wij te kampen met fluctuaties van de koers. Kortom: er is heel veel onzekerheid in de wereld. Geliefde lezer, weet dat Gods goedheid en trouw nooit en nimmer verandert want Hij is gisteren, heden hetzelfde tot in alle eeuwigheid (Heb 13:8).

Terecht zegt David dat zijn gerechtigheid voor immer stand houdt, omdat zij die investeren in het goede het zelfs beter zullen doen. Kwade mensen daarentegen worden alleen maar kwader (2 Tim 3:13).

De vraag aan u luidt alsvolgt: waar is uw schat? (Math 6:21)

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Deelnemen

Deel op facebook

Bekijk archief

Doe weg wat de Here bedroeft

Zo zegt de Here: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Here wijkt; hij toch zal zijn als een kale struik in de steppe, die het niet merkt, als er iets goeds komt, maar staat in dorre oorden in de woestijn, een...

Kies uw vrienden

Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.Weet met wie u omgaat en laat de Heer u leiden voornamelijk bij het kiezen van uw vrienden. Weet u, uw...

Geef uw leven aan Jezus

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.Heeft u zich ooit afgevraagd wat de Bijbel zegt over wedergeboorte? Wedergeboorte is het vernieuwend werk van de Heilige Geest waardoor wij een nieuwe schepping...

Geef met een blijmoedig hart

Wie zich over de arme ontfermt, leent de Here ; Hij zal hem zijn weldaad vergelden.We lezen in Psalm 112 dat degene die geeft, diens nageslacht machtig en gezegend zal zijn, en hun huis zal voorspoedig zijn. Hij zal niet wankelen en zijn nalatenschap zal voor eeuwig...

Alleen Jezus kan u redden

Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U; op God, wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou vlees mij aandoen?Vandaag lezen we opnieuw iets bijzonders uit het woord van God. In Psalmen 56:4-5 lezen we: Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U; op...