3.7
(3)

Loading

Psalmen 112:1-3

Halleluja. Welzalig de man, die de Here vreest, die van harte lust heeft in zijn geboden. Zijn nakroost zal machtig zijn op aarde, het geslacht der oprechten zal gezegend worden; overvloed en rijkdom zijn in zijn huis, zijn gerechtigheid houdt voor immer stand.

Ontzag hebben voor de Heer en met blijdschap Zijn geboden gehoorzamen zal ervoor zorgen, dat zegen en overvloed uw deel zullen zijn. Dat is wat de Heer hier belooft.

Bovendien valt op, dat Gods zegen zich verder uitstrekt tot de generatie na u. Dit moet ons meer dan ooit aanmoedigen om duurzaam te investeren in het goede, omdat dit schatten zijn waar mot en roest niet kunnen komen (Matteüs 6:19).

Zij die investeren in het goede zullen het zelfs beter doen

Vandaag de dag hebben wij te kampen met fluctuaties van de koers. Kortom: er is heel veel onzekerheid in de wereld. Geliefde lezer, weet dat Gods goedheid en trouw nooit en nimmer veranderen want Hij is gisteren, heden dezelfde tot in alle eeuwigheid (Hebreeën 13:8).

Terecht zegt David dat zijn gerechtigheid voor immer stand houdt, omdat zij die investeren in het goede het zelfs beter zullen doen. Kwade mensen daarentegen worden alleen maar kwader (2 Timoteüs 3:13).

De vraag aan u luidt als volgt: waar is uw schat? (Matteüs 6:21)

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Doe weg wat Hem bedroeft

Doe weg wat Hem bedroeft

Zo zegt de Here: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Here wijkt; hij toch zal zijn als een kale struik in de steppe, die het niet merkt, als er iets goeds komt, maar staat in dorre oorden in de woestijn, een...

read more
Kies uw vrienden

Kies uw vrienden

Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.Weet met wie u omgaat en laat de Heer u leiden voornamelijk bij het kiezen van uw vrienden. Weet u, uw...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3.7 / 5. Vote count: 3

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.