1
(1)

Jeremia 17:5-6

Zo zegt de Here: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Here wijkt; hij toch zal zijn als een kale struik in de steppe, die het niet merkt, als er iets goeds komt, maar staat in dorre oorden in de woestijn, een ziltachtig, onbewoond land.

De Here verlangt ernaar om u te zegenen, maar we moeten wegdoen, alles wat Hem bedroeft. Denk dus goed na over de dingen waar u dagelijks voor kiest boven de Heer.

Jeremia 17 vers 5 benadrukt: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Here wijkt; Stel uzelf de vraag: bouw ik bij mijn dagelijkse activiteiten op God of op mijn eigen vaardigheid, kennis en wijsheid?

Het moment dat u God niet vertrouwt in uw situatie zult u verblijven in dorre oorden.

Het moment dat u ‘wat dan ook’ doet en de Heer niet betrekt, Hem niet eert en waardeert omdat u het zelf denkt te kunnen, dan zegt de Bijbel: u bent vervloekt! Jeremia 17 vers 5 is hierover heel duidelijk. Wanneer we vers 6 lezen dan merken we op, dat hij (die op de mens vertrouwt) zal zijn als een kale struik in de steppe, die het niet merkt, als er iets goeds komt, maar staat in dorre oorden in de woestijn, een ziltachtig, onbewoond land.

Het moment dat u God niet vertrouwt in uw situatie zult u verblijven in dorre oorden. Dat betekent: het resultaat van uw zwoegen zal dor en droog zijn. Allen om u heen zullen verfrist (lees: gezegend) worden, maar aan u gaat het op mysterieuze manier voorbij! U verdient $ 1000, maar uw kosten zijn $ 1200 nodig. U schijnt altijd een tekort te hebben, ook al verdient u $ 20,000. Het resultaat van uw zwoegen zal niet tot zegen zijn.

Laten wij dus onder alle omstandigheden op God vertrouwen en laat uw hart niet wijken van Hem.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Kies uw vrienden

Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.Weet met wie u omgaat en laat de Heer u leiden voornamelijk bij het kiezen van uw vrienden. Weet u, uw...

Geef uw leven aan Jezus

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.Heeft u zich ooit afgevraagd wat de Bijbel zegt over wedergeboorte? Wedergeboorte is het vernieuwend werk van de Heilige Geest waardoor wij een nieuwe schepping...

Geef met een blijmoedig hart

Wie zich over de arme ontfermt, leent de Here ; Hij zal hem zijn weldaad vergelden.We lezen in Psalm 112 dat degene die geeft, diens nageslacht machtig en gezegend zal zijn, en hun huis zal voorspoedig zijn. Hij zal niet wankelen en zijn nalatenschap zal voor eeuwig...

Alleen Jezus kan u redden

Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U; op God, wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou vlees mij aandoen?Vandaag lezen we opnieuw iets bijzonders uit het woord van God. In Psalmen 56:4-5 lezen we: Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U; op...

Houdt vast wat u hebt

Al vallen er duizenden aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken De toekomst kan somber lijken en angst kan onze gedachten op een onbewaakt moment binnendringen, maar houdt vast aan de belofte van de Heer. Hij zegt: Al vallen...

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 1 / 5. Vote count: 1

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.