Richteren 6:23

Vrede zij u! Vrees niet, gij zult niet sterven

Gods zegen geliefden, de tijd waarin we leven dwingt ons meer dan ooit om God te zoeken, om tot Hem te roepen maar meer nog: om Hem te vertrouwen dwars door elke situatie heen!

Laten we eensgezind zijn, laten wij bidden voor elkaar, laten wij elkaar helpen waar nodig want daarvoor zijn we er.

Vandaag wil ik u zegenen met een bijzonder woord van de Heer: Vrede zij u! Vrees niet, gij zult niet sterven (Richt 6:23) Vrees niet voor tienduizenden van volk, die zich rondom u stellen (Psalm 3:7)

Laten we eensgezind zijn, laten wij bidden voor elkaar, laten wij elkaar helpen waar nodig want daarvoor zijn we er.

Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het (voor u) maken (Psalm 37:5); Gedenk uw naaste en bidt voor hen. Laten we elkaar geestelijk dragen en schragen totdat Jezus komt. Amen!

Laat de Here u en uw gezin eindeloos zegenen.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Deelnemen

Deel op facebook

Bekijk archief

Doe weg wat de Here bedroeft

Zo zegt de Here: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Here wijkt; hij toch zal zijn als een kale struik in de steppe, die het niet merkt, als er iets goeds komt, maar staat in dorre oorden in de woestijn, een...

Kies uw vrienden

Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.Weet met wie u omgaat en laat de Heer u leiden voornamelijk bij het kiezen van uw vrienden. Weet u, uw...

Geef uw leven aan Jezus

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.Heeft u zich ooit afgevraagd wat de Bijbel zegt over wedergeboorte? Wedergeboorte is het vernieuwend werk van de Heilige Geest waardoor wij een nieuwe schepping...

Geef met een blijmoedig hart

Wie zich over de arme ontfermt, leent de Here ; Hij zal hem zijn weldaad vergelden.We lezen in Psalm 112 dat degene die geeft, diens nageslacht machtig en gezegend zal zijn, en hun huis zal voorspoedig zijn. Hij zal niet wankelen en zijn nalatenschap zal voor eeuwig...

Alleen Jezus kan u redden

Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U; op God, wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou vlees mij aandoen?Vandaag lezen we opnieuw iets bijzonders uit het woord van God. In Psalmen 56:4-5 lezen we: Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U; op...