3
(4)

Loading

Jakobus 5:16 NBG51

Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.

Gods zegen geliefden, de tijd waarin we leven dwingt ons meer dan ooit om God te zoeken, om tot Hem te roepen maar meer nog: om Hem te vertrouwen dwars door elke situatie heen!

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties

Laten we eensgezind zijn, laten wij bidden voor elkaar, laten wij elkaar helpen waar nodig want daarvoor zijn we er.

Vandaag wil ik u zegenen met een bijzonder woord van de Heer: Vrede zij u! Vrees niet, gij zult niet sterven (Richteren 6:23) Vrees niet voor tienduizenden van volk, die zich rondom u stellen (Psalmen 3:7)

Laten we eensgezind zijn, laten wij bidden voor elkaar, laten wij elkaar helpen waar nodig want daarvoor zijn we er.

Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het (voor u) maken (Psalmen 37:5); Gedenk uw naaste en bidt voor hen.

Laten we elkaar geestelijk dragen en schragen totdat Jezus komt. Amen! Laat de Here u en uw gezin eindeloos zegenen.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Deel op facebook

Doe weg wat Hem bedroeft

Doe weg wat Hem bedroeft

Zo zegt de Here: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Here wijkt; hij toch zal zijn als een kale struik in de steppe, die het niet merkt, als er iets goeds komt, maar staat in dorre oorden in de woestijn, een...

read more
Kies uw vrienden

Kies uw vrienden

Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.Weet met wie u omgaat en laat de Heer u leiden voornamelijk bij het kiezen van uw vrienden. Weet u, uw...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3 / 5. Vote count: 4

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.