0
(0)

2 Korinthiërs 5:17

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

Heeft u zich ooit afgevraagd wat de Bijbel zegt over wedergeboorte?

Wedergeboorte is het vernieuwend werk van de Heilige Geest waardoor wij een nieuwe schepping worden. Onze geest ontvangt weer nieuw leven van God. Dit is alleen mogelijk door wat Jezus voor ons aan het kruis heeft gedaan.

Jesaja 53 leert ons dat Jezus om ons werd veracht en onze schande en schaamte heeft Hij gedragen. Toen Hij aan het kruis werd vastgenageld, legde Hij al zijn heerlijkheid en eer af en opende zo voor ons de weg om bekleed te worden met Zijn heerlijkheid en Zijn majesteit.

Wij kregen hierdoor een compleet nieuw natuur in ons. In plaats van ons te schamen over wie wij zijn, mogen wij bij God komen alsof we nooit gezondigd hebben. Wij zijn opnieuw geboren en zijn dus dankzij Jezus Christus een nieuwe schepping geworden. Dit, door onze zonden te belijden, en de Heer te accepteren als ons Heer en Heiland. Heeft u Hem al geaccepteerd in uw leven middels het zondaarsgebed?

Toen Hij aan het kruis werd genageld, legde Hij al zijn heerlijkheid en eer af en opende zo voor ons de weg om bekleed te worden met Zijn heerlijkheid en Zijn majesteit.

Gods zegen,
Ouderling Ali Towikromo
TOFAL Blauwgrond

Doe weg wat de Here bedroeft

Zo zegt de Here: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Here wijkt; hij toch zal zijn als een kale struik in de steppe, die het niet merkt, als er iets goeds komt, maar staat in dorre oorden in de woestijn, een...

Kies uw vrienden

Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.Weet met wie u omgaat en laat de Heer u leiden voornamelijk bij het kiezen van uw vrienden. Weet u, uw...

Geef met een blijmoedig hart

Wie zich over de arme ontfermt, leent de Here ; Hij zal hem zijn weldaad vergelden.We lezen in Psalm 112 dat degene die geeft, diens nageslacht machtig en gezegend zal zijn, en hun huis zal voorspoedig zijn. Hij zal niet wankelen en zijn nalatenschap zal voor eeuwig...

Alleen Jezus kan u redden

Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U; op God, wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou vlees mij aandoen?Vandaag lezen we opnieuw iets bijzonders uit het woord van God. In Psalmen 56:4-5 lezen we: Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U; op...

Houdt vast wat u hebt

Al vallen er duizenden aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken De toekomst kan somber lijken en angst kan onze gedachten op een onbewaakt moment binnendringen, maar houdt vast aan de belofte van de Heer. Hij zegt: Al vallen...

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.