5
(4)

Loading

Spreuken 28:27

Wie de arme geeft, zal geen gebrek lijden; maar wie zijn ogen toesluit, wordt zwaar vervloekt.

Geliefden, we horen heel veel over het geven van tienden, het zaaien binnen de gemeente en ook hoe herders zichzelf verrijken. Geldzucht is over het algemeen een kwaad waar wij (voornamelijk christenen) serieus voor moeten waken. Echt! De Bijbel noemt het: ‘De wortel van alle kwaad!’ (1 Tim 6:10a).

Onbewust focussen velen zich alleen maar op ‘geld’ (hoe snel ze rijker kunnen worden) en vallen zo af van het geloof en gegarandeerd: niet zonder gevolgen en consequenties! De Bijbel leert verder in vers 10b: dat we hierdoor heel veel ellende op de hals halen.

Dat wil niets anders zeggen dat u zich onnodig openstelt voor andere problemen. Jaloezie, trots, hebzucht, onvriendelijkheid, ruwe taal, voortrekkerij en alles wat indirect voortvloeit uit geldzucht. U bent zo gefocust op uw doelen dat u vergeten bent om uw medemens een helpende hand te bieden. Dit is nu precies de reden waarom men heel negatief over handelingen van christenen praten.

Het gaat per slot van rekening niet om hoeveel u geeft, maar wel met welk hartgesteldheid u dat doet!

Het niet kunnen beheersen van de zegen (alle voor de hand liggende mogelijkheden) die God op uw weg legt, kan een deur van verschillende zonden openen. Soms bent u zo gezegend met een voorname positie in de maatschappij, waar u juist tot zegen kan zijn. Wat doet u? U heeft macht en maakt misbruik van uw macht. U heeft de mogelijkheid om tot zegen te zijn, maar u sluit uw ogen om tot zegen te zijn. Wel, kijk wat de Bijbel hierover zegt: Wie aan de armen geeft, lijdt nooit gebrek, wie zijn ogen sluit, wordt door veel vervloekingen getroffen (Spreuken 28:27).

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Ik roep u van hieruit op om elke dag te knielen, te roepen en het uit te schreeuwen naar de Heer der Heerscharen en om u dagelijks te hulp te schieten onder alle omstandigheden. Het is belangrijk dat u dagelijks de juiste besluiten neemt! Ja, we hebben Zijn leiding dagelijks nodig, Zijn wijsheid, Zijn inzicht, Zijn liefde en alles dat ons kan helpen om in Hem te groeien. Het wordt tijd dat we gaan doen (dus in praktijk brengen) al wat in Gods woord staat opgetekend. We horen daders te zijn van het woord en niet alleen hoorders! Toch?

De duivel heeft door misleidingen en leugens u van uw zegen beroofd. Kijk wat de Heer verder in de Bijbel belooft: “Vereer de Here met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten, dan zullen uw schuren met overvloed gevuld worden en uw perskuipen van most overstromen” (Spreuken 3:9-10). Alles wat God u geschonken heeft eer Hem daarmee. Kijk om u heen, help degenen in nood, als u de gemeente geeft doe dat met geheel uw hart. Indien u geeft aan uw moeder, uw vader, een familielid, uw kinderen, de buren… doe dat met geheel uw hart.

Het gaat per slot van rekening niet om hoeveel u geeft, maar wel met welk hartgesteldheid u dat doet! Doe het niet om door mensen gezien te worden, want dan heeft u uw loon (uw schouderklopje) reeds. Doe alles in het verborgene, doe alles met geheel uw hart dan zal de Here (die in het verborgene ziet) u oneindig zegenen.

Geef en zegen elkaar met één doel voor ogen, dat de Heer het ziet (en geen mensen) zodat uw schuren overvloedig zullen zijn en uw perskuipen zullen overstromen van most! Geliefden, God is super goed vandaag, morgen en elke dag.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Spreken is zilver en zwijgen…

Spreken is zilver en zwijgen…

Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser.In Psalmen 19:15 lezen we (misschien voor velen een heel bekende tekst) het volgende: Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn...

read more
Heer Jezus, wat kan ik doen?

Heer Jezus, wat kan ik doen?

Jezus antwoordde hun en zeide: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, gij zoekt Mij, niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt.Gods zegen geliefden. In Johannes 6 lezen we over de wonderbare spijziging van 5000 zielen. In...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 5 / 5. Vote count: 4

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.