Spreken is zilver en zwijgen…

Spreken is zilver en zwijgen…

Psalmen 19:15 Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser. In Psalmen 19:15 lezen we (misschien voor velen een heel bekende tekst) het volgende: Mogen de woorden van mijn mond en de...
Heer Jezus, wat kan ik doen?

Heer Jezus, wat kan ik doen?

Johannes 6:26 Jezus antwoordde hun en zeide: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, gij zoekt Mij, niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. Gods zegen geliefden. In Johannes 6 lezen we over de wonderbare spijziging van...
Volg het voorbeeld van Jezus

Volg het voorbeeld van Jezus

1 Petrus 2:21 Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden. Shalom geliefden, vandaag wil ik u met de tekst uit 1 Petrus 2:21 bemoedigen en u op het hart drukken...
Blijf vasthouden aan Jezus

Blijf vasthouden aan Jezus

Hebree├źn 10:24-25 En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen....
Een compliment voor het leven

Een compliment voor het leven

Jesaja 30:21 en wanneer gij rechts of wanneer gij links zoudt willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen: Dit is de weg, wandelt daarop. Ouders dienen opmerkzaam te zijn als het gaat om de dingen die zij tegen hun kinderen zeggen. Hoe ouders kinderen...
Van een vloek tot een zegen

Van een vloek tot een zegen

Deuteronomium 23:5 Maar de Here , uw God, heeft naar Bileam niet willen luisteren en de Here , uw God, heeft de vloek voor u in een zegen veranderd, omdat de Here , uw God, u liefhad. Gods zegen geliefden, ik hoop dat het u wel gaat, en dat de dingen die u onderneemt...