0
(0)

Rom 6:13

en stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God, als mensen, die dood zijn geweest, maar thans leven, en stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God.

Vandaag wil ik u graag bemoedigen met een tekst uit de Bijbel. Lees deze tekst al biddend.

Romeinen 6:13 en stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God, als mensen, die dood zijn geweest, maar thans leven, en stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God.

De boodschap is helder, duidelijk en simpel. Uw lichaam is een tempel van de heilige Geest (1 Kor 6:19) en de Heer verlangt van ons dat wij Hem eren en aanbidden, en dat wij Hem met alles wat we kunnen dienen (Mat 22:37).

Ons mond, onze handen en voeten, ons gedrag, onze houding, onze activiteiten, hetgeen wij beluisteren…ja, alles wat u doet. Stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God en niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde.

Stel uzelf de vraag: “voor wie werk ik?”

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Bekijk hier de inspiratie in het Surinaams Javaans.

de Heer verlangt van ons dat wij Hem eren en aanbidden, en dat wij Hem met alles wat we kunnen dienen.

Deelnemen

Deel op facebook

Bekijk archief

Doe weg wat de Here bedroeft

Zo zegt de Here: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Here wijkt; hij toch zal zijn als een kale struik in de steppe, die het niet merkt, als er iets goeds komt, maar staat in dorre oorden in de woestijn, een...

Kies uw vrienden

Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.Weet met wie u omgaat en laat de Heer u leiden voornamelijk bij het kiezen van uw vrienden. Weet u, uw...

Geef uw leven aan Jezus

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.Heeft u zich ooit afgevraagd wat de Bijbel zegt over wedergeboorte? Wedergeboorte is het vernieuwend werk van de Heilige Geest waardoor wij een nieuwe schepping...

Geef met een blijmoedig hart

Wie zich over de arme ontfermt, leent de Here ; Hij zal hem zijn weldaad vergelden.We lezen in Psalm 112 dat degene die geeft, diens nageslacht machtig en gezegend zal zijn, en hun huis zal voorspoedig zijn. Hij zal niet wankelen en zijn nalatenschap zal voor eeuwig...

Alleen Jezus kan u redden

Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U; op God, wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou vlees mij aandoen?Vandaag lezen we opnieuw iets bijzonders uit het woord van God. In Psalmen 56:4-5 lezen we: Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U; op...

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.