4
(5)

Loading

Marcus 16:16 NBG51

Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.

God spreekt zich duidelijk uit over de doop want als we in Hem geloven en ons laten dopen, dan zullen we behouden worden. Hij onderstreept bovendien dat wie niet gelooft veroordeeld zal worden (Marcus 16:16). We worden dus niet gered door het water van de doop, maar door het gelovig aanvaarden van Gods genade.

Velen die deze tekst lezen laten zich dopen en bezoeken nadien nooit meer de gemeente, omdat zij ervan uitgaan dat ze dan behouden zijn. Dit is een grote leugen van de vijand waarmee hij velen misleidt.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Omdat Jezus bij zijn sterven de dief aan Zijn zijde zei dat hij heden met Hem in het koninkrijk zou zijn (Lucas 23:43), kunnen we hieruit halen dat u gered kan worden zonder gedoopt te zijn. Echter, zich laten dopen zonder geloof te hebben zal u niet vanzelfsprekend in de hemel brengen. Eenieder die weigert te geloven zal veroordeeld worden: of zij nou wel of niet gedoopt zijn!

In Fillipenzen 2:12 staat het volgende: Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vreze en beven.

We moeten ons dus uit ontzag voor God volledig inzetten voor onze redding! Ook al bent u dus gedoopt. Met de doop bevestigen we uiteraard dat we tot geloof in Jezus Christus zijn gekomen, en dat we een nieuw hart hebben ontvangen. We bevestigen hiermee eveneens onze relatie met Jezus Christus, die voor ons gestorven en opgestaan is. Wij zijn hierdoor één met zijn dood en opstanding!

We worden dus niet gered door het water van de doop, maar door het gelovig aanvaarden van Gods genade

Deze belangrijke sleutels over de doop zullen u helpen om hierin dieper inzicht te verwerven. (wordt vervolgd)

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Wie een wijze verwekt

Wie een wijze verwekt

De vader van een rechtvaardige verblijdt zich zeer, wie een wijze verwekte, verheugt zich over hem.Vandaag is uitgeroepen tot de dag speciaal voor de vader. Precies 50 jaren geleden werd er een wet getekend om de 3e zondag van de maand juni uit te roepen tot Vaderdag....

read more
Vrees niet, Hij kent u

Vrees niet, Hij kent u

HERE, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten; Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd. Soms worden wij verdrietig wanneer wij zaken aankaarten en we het gevoel...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 4 / 5. Vote count: 5

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.