0
(0)

 5 total views,  1 views today

Matteüs 18:34 NBG51

En zijn meester werd toornig en gaf hem in handen van de folteraars, totdat hij hem al het verschuldigde zou betaald hebben.

In Matteüs 18:21 vraagt Petrus aan Jezus hoe vaak vergeving geschonken moet worden. Jezus zei iets bijzonders. Wij horen elkaar 70 maal 7 keren te vergeven. Ik hoop niet dat u dit gaat uitrekenen, want waar het hier om gaat, is dat wij de mensen om ons heen moeten vergeven elke keer wanneer zij ons pijn doen. Dat is natuurlijk niet makkelijk want dan rijst de vraag: Hoe ver gaan wij?

Laten wij de mensen die ons pijn hebben gedaan vergeven, omdat de Heer dat van ons vraagt.

Geliefden, weet dat wanneer wij anderen niet vergeven de Heer ons ook niet zal vergeven en waar velen niet bij stilstaan is het feit dat de Heer u in de macht zal geven van folteraars. Verder in dit schriftgedeelte geeft Jezus een gelijkenis aan waarbij ‘kwijtschelding’ is geschonken aan ‘een slaaf’ die er dringend om vroeg. Hij zelf had een slaaf onder zich, maar toen die hem om ‘kwijtschelding’ vroeg werd dat hem afgewezen.

Toen dit de Koning ter ore kwam, werd hij kwaad en gaf die slaaf in handen van de folteraars, totdat hij hem al het verschuldigde, zou betaald hebben (Matteüs 18:34). Wanneer u niet vergeeft, zult u bitterheid, haat, leugen en andere immorele zaken herbergen in uw systeem. Dit kan verder gevolgen met zich meebrengen waaronder lichamelijke ziekten en kwalen. Wie zijn de mensen hun folteraars? Demonen, machten en onzichtbare wezens die ons enkel kwellen en pijn willen doen, vanwege de haat die zij hebben tegenover de Schepper van hemel en aarde.

Laten wij de mensen die ons pijn hebben gedaan vergeven, omdat de Heer dat van ons vraagt. U zet hiermee anderen, maar in het bijzonder uzelf vrij.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Wees uw ouders gehoorzaam

Wees uw ouders gehoorzaam

Kinderen, weest uw ouders gehoorzaam [in de Here], want dat is recht. Eer uw vader en uw moeder – dit is immers het eerste gebod, met een belofte – opdat het u welga en gij lang leeft op aarde.De Bijbel is in Efeziërs 6:1-3 hier heel duidelijk over. Kinderen die hun...

read more
Houdt vol tot het einde

Houdt vol tot het einde

Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij,In 2 Kronieken 20:31-37 lezen we in grote lijnen over het leven van Koning Josafat en hoe de Heer zijn leven zegende. Koning...

read more
God is met u

God is met u

Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid.Het wordt tijd dat wij ons ogen richten op de Heer. Vaak genoeg verzaken wij onze verantwoordelijkheden en onderstrepen...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.