2.3
(3)

Loading

Spreuken 23:24 NBG51

De vader van een rechtvaardige verblijdt zich zeer, wie een wijze verwekte, verheugt zich over hem.

Vandaag is uitgeroepen tot de dag speciaal voor de vader. Precies 50 jaren geleden werd er een wet getekend om de 3e zondag van de maand juni uit te roepen tot Vaderdag. Een dag waar velen stilstaan en hun vader eren en waarderen. De vraag aan u is: is uw vader blij en dankbaar met u als zoon of als dochter?

In het boek Spreuken vers 23 lezen we hoeveel blijdschap een rechtvaardige diens vader geeft. Terecht is dat! Wie zal niet trots zijn op zijn kroost die dwars door alles heen de juiste keuzes weet te maken? Wie zou als vader niet dankbaar zijn dat zijn kinderen met wijsheid handelen? Jezus was gehoorzaam tot de dood!

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Laten we lezen wat Hij zelf in Johannes 5:19 zegt: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen; want wat deze doet dat doet ook de Zoon evenzo.

Dit moet vaders meer dan ooit aanmoedigen om het goede voorbeeld aan hun kinderen te blijven geven, want als uw kind faalt dan heeft u als ouder ook gefaald. Velen beweren dan de beste opvoeding gegeven te hebben, en er alles aan gedaan te hebben om hen in het reine te houden. Uiteindelijk vinden ze dat de kinderen de juiste keuzes moeten maken.

Lieve lezer, we leven in een geestelijke wereld en weten niet altijd wat er in de hemelse gewesten gebeurt.

Wie zal niet trots zijn op zijn kroost die dwars door alles de juiste keuzes weet te maken?

Laten we daarom als vader geen moment aarzelen en geen moment voorbij laten gaan om te bidden voor onze kinderen. Met uw gebed kunt u elk obstakel binden zowel hier op aarde als in de hemel (Matteüs 18:18). Als het uw kinderen goed gaat zult u zich als vader zeer verblijden en verheugen over de wijze die u verwekt heeft!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Geloof en laat u dopen

Geloof en laat u dopen

Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.God spreekt zich duidelijk uit over de doop want als we in Hem geloven en ons laten dopen, dan zullen we behouden worden. Hij onderstreept bovendien dat wie niet gelooft...

read more
Vrees niet, Hij kent u

Vrees niet, Hij kent u

HERE, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten; Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd. Soms worden wij verdrietig wanneer wij zaken aankaarten en we het gevoel...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 2.3 / 5. Vote count: 3

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.