3.7
(3)

Loading

Kolossenzen 4:2-4 NBG51

Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt en bidt tevens voor ons, dat God een deur voor ons woord opene, om te spreken van het geheimenis van Christus, ter wille waarvan ik ook gevangen zit. Dan zal ik het zó in het licht stellen, als ik het behoor te spreken.

Paulus riep gelovigen van die tijd op om in gebed te volharden en vooral waakzaam te blijven. Ook onderstreept hij dat gelovigen moeten blijven danken en bidden voor hen, zodat hun woorden ingang mogen vinden bij de mensen die ze ontmoeten om bovenal te spreken van het geheimenis van Jezus.

Dit geeft aan hoe belangrijk het is om voor onze geestelijke leiders (vooral onze voorgangers) te bidden. Dat de Heer hen mag gebruiken om geheimenissen, die Hij verborgen heeft gehouden voor zij die Hem niet kennen, mag openbaren. De Heer heeft de verborgenheden Gods toch voor hen die Hem liefhebben klaargemaakt (1 Korinthiërs 2:9)?

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Dat leiders waarlijk vanuit Gods openbaring mogen spreken en dat niet hun wil, maar de wil van de Vader moge geschieden.

Als volk van God hebben we Gods leiding hard nodig en als die ontbreekt zullen wij niet meer naar Zijn wil leven. We zullen verwilderen zoals Spreuken 29:18 ons waarschuwt. Ga maar eens na wat er gebeurt als leiders hun eigen wil doordrukken en wanneer zij ervoor kiezen om te doen wat zij denken dat goed is. Ga maar eens na wat er gebeurt als de Heer niet aan de basis staat van de dingen die in de gemeente geschieden. U weet het zelf lieve mensen: als God het huis niet bouwt, zullen de bouwlieden tevergeefs zwoegen (Psalmen 127:1).

Als volk van God hebben we Gods leiding hard nodig en als die ontbreekt zullen wij niet meer naar Zijn wil leven.

Uw gebed is daarom nodig en belangrijk voor de gemeente in zijn totaliteit. Het is zo belangrijk dat we allemaal in lijn blijven en dat Gods wil zichtbaar mag zijn in het leven van alle gelovigen. God verlangt namelijk dat we allen groeien in Hem, in eenheid des Geloofs en in het bijzonder de volle kennis van Jezus Christus. Ja, de geestelijke rijpheid in Christus (Efeziërs 4:13)!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Wie een wijze verwekt

Wie een wijze verwekt

De vader van een rechtvaardige verblijdt zich zeer, wie een wijze verwekte, verheugt zich over hem.Vandaag is uitgeroepen tot de dag speciaal voor de vader. Precies 50 jaren geleden werd er een wet getekend om de 3e zondag van de maand juni uit te roepen tot Vaderdag....

read more
Geloof en laat u dopen

Geloof en laat u dopen

Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.God spreekt zich duidelijk uit over de doop want als we in Hem geloven en ons laten dopen, dan zullen we behouden worden. Hij onderstreept bovendien dat wie niet gelooft...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3.7 / 5. Vote count: 3

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.