0
(0)

Psalmen 91:7

Al vallen er duizenden aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken

De toekomst kan somber lijken en angst kan onze gedachten op een onbewaakt moment binnendringen, maar houdt vast aan de belofte van de Heer. Hij zegt: Al vallen duizenden aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, u zal niets overkomen (Psalm 91:7)

De mens kan niet zien wat u bezig houdt, wat uw nood is en wat een verdriet u hebt. De Heer weet dat wel en wilt u redden (Psalm 91:3). Vraag Hem daarom om leiding want wanneer u Hem aanroept zal Hij u antwoorden (Psalm 91:15)

Bidt dit gebed mee: Vader in de hemel, wilt U mijn denken vullen met Uw Heilige Geest. Schenk mij kracht, liefde en standvastigheid. Dank U Papa voor Uw bovennatuurlijke vrede, die al mijn gepieker en menselijke redeneringen te boven gaat! Neemt U over en laat Uw licht door mijn houding, mijn spreken en mijn keuzes schijnen in Jezus naam. Amen!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Deelnemen

Deel op facebook

Bekijk archief

Doe weg wat de Here bedroeft

Zo zegt de Here: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Here wijkt; hij toch zal zijn als een kale struik in de steppe, die het niet merkt, als er iets goeds komt, maar staat in dorre oorden in de woestijn, een...

Kies uw vrienden

Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.Weet met wie u omgaat en laat de Heer u leiden voornamelijk bij het kiezen van uw vrienden. Weet u, uw...

Geef uw leven aan Jezus

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.Heeft u zich ooit afgevraagd wat de Bijbel zegt over wedergeboorte? Wedergeboorte is het vernieuwend werk van de Heilige Geest waardoor wij een nieuwe schepping...

Geef met een blijmoedig hart

Wie zich over de arme ontfermt, leent de Here ; Hij zal hem zijn weldaad vergelden.We lezen in Psalm 112 dat degene die geeft, diens nageslacht machtig en gezegend zal zijn, en hun huis zal voorspoedig zijn. Hij zal niet wankelen en zijn nalatenschap zal voor eeuwig...

Alleen Jezus kan u redden

Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U; op God, wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou vlees mij aandoen?Vandaag lezen we opnieuw iets bijzonders uit het woord van God. In Psalmen 56:4-5 lezen we: Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U; op...

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.