0
(0)

Psalmen 28:8-9

De Here is hun kracht, een veste des heils is Hij voor Zijn gezalfde. Verlos dan uw volk en zegen uw erfdeel, weid hen en draag hen tot in eeuwigheid.

Als we de ontwikkelingen om ons heen volgen, dan weten we dat het niet goed gaat met het land op zowel economisch gebied als met de volksgezondheid. Ook de morele waarden en normen in de samenleving is aan het verdwijnen. We maken ons druk over hoe wij uit deze economische crisis van het land zullen komen.

Zal Suriname wel van de derde COVID golf afkomen? Waarom heeft die broer zijn zuster vermoord en waarom is er zoveel armoede? Het is allemaal triest en het doet ons zeker wel wat. We zijn er allemaal bij betrokken. Herkennen jullie dit allemaal?

Vandaag wil ik jullie graag aanmoedigen om het Woord van God vast te houden. Hij zegt in Psalmen 28:8-9 De Here is hun kracht, een veste des heils is Hij voor zijn gezalfde. Verlos dan uw volk en zegen uw erfdeel, weid hen en draag hen tot in eeuwigheid.

Waarom heeft die broer zijn zuster vermoord en waarom is er zoveel armoede?

Hef jouw ziel op naar Hem bij het mediteren van deze 2 versen en elke keer als deze gedachten jullie bezighouden. Deze versen herinneren ons eraan dat de Heer ons leed kan helpen dragen, zodat wij kunnen volharden in deze moelijke dagen.

Een gezegende dag toegebeden,
Zs. Cheryl-Ann Kartowikromo
TOFAL Blauwgrond

Doe weg wat de Here bedroeft

Zo zegt de Here: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Here wijkt; hij toch zal zijn als een kale struik in de steppe, die het niet merkt, als er iets goeds komt, maar staat in dorre oorden in de woestijn, een...

Kies uw vrienden

Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.Weet met wie u omgaat en laat de Heer u leiden voornamelijk bij het kiezen van uw vrienden. Weet u, uw...

Geef uw leven aan Jezus

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.Heeft u zich ooit afgevraagd wat de Bijbel zegt over wedergeboorte? Wedergeboorte is het vernieuwend werk van de Heilige Geest waardoor wij een nieuwe schepping...

Geef met een blijmoedig hart

Wie zich over de arme ontfermt, leent de Here ; Hij zal hem zijn weldaad vergelden.We lezen in Psalm 112 dat degene die geeft, diens nageslacht machtig en gezegend zal zijn, en hun huis zal voorspoedig zijn. Hij zal niet wankelen en zijn nalatenschap zal voor eeuwig...

Alleen Jezus kan u redden

Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U; op God, wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou vlees mij aandoen?Vandaag lezen we opnieuw iets bijzonders uit het woord van God. In Psalmen 56:4-5 lezen we: Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U; op...

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.