5
(4)

Loading

Johannes 6:26

Jezus antwoordde hun en zeide: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, gij zoekt Mij, niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt.

Gods zegen geliefden. In Johannes 6 lezen we over de wonderbare spijziging van 5000 zielen. In vers 22 – 24 lezen we dat de schare van Jezus hoorde en hem vervolgens opzocht.

Ga niet naar de gemeente om mensen, want als uw verwachtingen niet worden voldaan dan zal u teleurgesteld zijn en (mogelijk) God de schuld geven van uw falen.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Jezus die de overleggingen des harten kent zegt vervolgens in Johannes 6:26 iets bijzonders: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, gij zoekt Mij, niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt.

Het is van belang dat wij Jezus met de juiste intentie dienen en niet omdat er wat te halen valt (b.v. zegen). Dien de Heer omdat u weet en beseft dat “zonder Hem leven” het haast onmogelijk is. Ga niet naar de gemeente om mensen, want als uw verwachtingen niet worden voldaan dan zal u teleurgesteld zijn en (mogelijk) God de schuld geven van uw falen.

Wanneer we weten wat Jezus voor de mensheid gedaan heeft, dan zal u uw kostbare tijd teruggeven aan Hem: in gebed, in het lezen van Zijn woord, en uiteraard in gemeenschap met medegelovigen. Verander uw denken en laat uw intentie niet zijn “wat valt er te halen”, maar eerder wat kan ik (terug) geven aan Hem.

Onthoudt dat uw loon niet hier op aarde is, maar in de hemel!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Spreken is zilver en zwijgen…

Spreken is zilver en zwijgen…

Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser.In Psalmen 19:15 lezen we (misschien voor velen een heel bekende tekst) het volgende: Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn...

read more
Volg het voorbeeld van Jezus

Volg het voorbeeld van Jezus

Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden.Shalom geliefden, vandaag wil ik u met de tekst uit 1 Petrus 2:21 bemoedigen en u op het hart drukken dat er altijd...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 5 / 5. Vote count: 4

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.