0
(0)

Johannes 6:26

Jezus antwoordde hun en zeide: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, gij zoekt Mij, niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt.

Gods zegen geliefden. In Joh 6 lezen we over de wonderbare spijziging van 5000 zielen. In vers 22 – 24 lezen we dat de schare van Jezus hoorde en hem vervolgens opzocht.

Ga niet naar de gemeente om mensen, want als uw verwachtingen niet worden voldaan dan zal u teleurgesteld zijn en (mogelijk) God de schuld geven van het falen.

Jezus die de overleggingen des harten kent zegt vervolgens in Joh 6:26 iets bijzonders: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, gij zoekt Mij, niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt.

Het is van belang dat wij Jezus met de juiste intentie dienen en niet omdat er wat te halen valt (b.v. zegen). Dien de Heer omdat u weet en beseft dat “zonder Hem leven” het haast onmogelijk is. Ga niet naar de gemeente om mensen, want als uw verwachtingen niet worden voldaan dan zal u teleurgesteld zijn en (mogelijk) God de schuld geven van het falen.

Wanneer we weten wat Jezus voor de mensheid gedaan heeft, dan zal u uw kostbare tijd teruggeven aan Hem: in gebed, in het lezen van het woord, en uiteraard in gemeenschap met medegelovigen. Verander uw denken en laat uw intentie niet zijn wat er te halen valt, maar eerder wat er (terug) te geven is aan Hem.

Onthoudt dat uw loon niet hier op aarde is, maar in de hemel!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Spreken is zilver en zwijgen…

Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser.In Psalmen 19:15 lezen we (misschien voor velen een heel bekende tekst) het volgende: Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn...

Volg het voorbeeld van Jezus

Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden.Shalom geliefden, vandaag wil ik u met de tekst uit 1 Petrus 2:21 bemoedigen en u op het hart drukken dat er altijd...

Blijf vasthouden aan Jezus

En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.Gods zegen geliefden,...

Een compliment voor het leven

en wanneer gij rechts of wanneer gij links zoudt willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen: Dit is de weg, wandelt daarop.Ouders dienen opmerkzaam te zijn als het gaat om de dingen die zij tegen hun kinderen zeggen. Hoe ouders kinderen complimenteren zal...

Van een vloek tot een zegen

Maar de Here , uw God, heeft naar Bileam niet willen luisteren en de Here , uw God, heeft de vloek voor u in een zegen veranderd, omdat de Here , uw God, u liefhad.Gods zegen geliefden, ik hoop dat het u wel gaat, en dat de dingen die u onderneemt en ondernemen zal,...

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.